Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston kokous 20.2.2020

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston kokous pidetään torstaina 20.2.2020.
Esityslista on luettavissa koulutuskuntayhtymän sivuilla osoitteessa: http://kuntatoimisto.jao.fi/ktweb/

Kaupunginhallitus antaa kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään.

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti 30.9.2019, että Altek Aluetekniikka -liikelaitos lakkautetaan 31.12.2019 ja sen toiminta sulautuu osaksi kaupunkirakenteen toimialaa 1.1.2020 lukien ja liikelaitoksen henkilöstö, sopimukset, velvoitteet ja vastuut siirtyvät sellaisenaan kaupunkirakenteen toimialalle.
Lakkautuspäätöksen seurauksena Altek Aluetekniikka -liikelaitoksella ei ole toimivaltaista johtokuntaa, joten kaupunginhallituksen tulee hyväksyä liikelaitoksen tilinpäätös.

Kaupunginhallitus vahvisti Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen vuoden 2019 toimintakertomuksen sekä erillistilinpäätöksen liitettäväksi kaupungin tilinpäätökseen. Tilikauden alijäämä 1 646 414 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

Nuorisovaltuuston sääntöjen vahvistaminen, jäsenten nimeäminen toimikaudelle 2019-2020 sekä kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen nuorisovaltuustoon

Kaupunginhallitus myönsi nuorisovaltuuston tekemän esityksen mukaisesti eron Noomi Toukolalle.
Kaupunginhallitus myönsi nuorisovaltuuston tekemän esityksen mukaisesti eron Nico Purolalle nuorisovaltuuston jäsenen tehtävästä ja nimesi uudeksi nuorisovaltuuston jäseneksi Elsa Peuralan nuorisovaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä Neea Tryykin ja Ruhan Anjan Kartikin uusiksi nuorisovaltuuston jäseniksi nuorisovaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: