POIKKEAMISTA KOSKEVAN HAKEMUKSEN VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 173§, maankäyttö- ja rakennusasetus 86§)

TOIMENPIDEHAKEMUKSEN VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 133§, maankäyttö- ja rakennusasetus 65§)

Elisa Oy Tukiasemat on jättänyt poikkeamishakemuksen. Hankkeen yhteydessä poiketaan asemakaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta. Lupaa haetaan telerakennuksen (8,5 k-m²) ja putkiristikkomaston (h=40 m) rakentamiseksi kaavan mukaiselle VP (puisto) alueelle, 179-430-6-327 Niittysenpuisto, osoitteessa Jussinpolku 2a, 41800 KORPILAHTI.

Elisa Oy Tukiasemat on jättänyt hankkeen johdosta myös toimenpidehakemuksen 40 metriä korkean putkiristikkomaston rakentamiseksi kiinteistön 179-430-6-327 Niittysenpuisto, osoite Jussinpolku 2a, alueelle.

Naapureille ja muilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Jyväskylän kaupungin Palvelupiste Hannikaisessa, käyntiosoite Hannikaisenkatu 17, 4.krs, ma – pe klo 8.00 – 15.00.

Hanketta koskevat mahdolliset muistutuksen tulee toimittaa viimeistään perjantaina 28.2.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Jyväskylän kaupunki / Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4 krs, PL 233, 40101 Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot:

Sitowise Oy / Eero Marttila, puhelin 0400 689 530, sähköposti eero.marttila@sitowise.com

Jyväskylän kaupunki / Eila Viitala, puhelin 014 266 5086, sähköposti eila.viitala@jyvaskyla.fi

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö