Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous on 20.2.2020. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • Lausuntopyyntö Palokan terveysaseman hankesuunnitelmasta muuttaa nykyiset vuodeosastot pitkäaikaishoidon yksiköiksi 
  • Selonteko sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuonna 2019

Esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa kaupungin verkkosivuilta.
 
Kokouksen jälkeen päätöksistä julkaistaan tiedote kaupungin verkkosivuilla.