Tiistaina 18. helmikuuta kokoontuva kaupunkirakennelautakunta saa käsiteltäväkseen Tourukatu – Ilmarisenkatu – Yrjönkatu -katusuunnitelman.

Suunnitelman tavoitteena on selkeyttää katujen jalankulku- ja pyöräliikennettä sekä parantaa pintakuivatusta.

Kaupungin vuonna 2016 laatimassa pyöräilynedistämisohjelmassa Yrjönkatu on esitetty muutettavan pyöräkaduksi välillä Vapaudenkatu-Sepänkatu. Toteutus tapahtuu osissa. Nyt lautakunnan käsittelyyn on siirtymässä ensimmäinen osa pyöräkatukokonaisuutta, jossa Yrjönkatu esitetään muutettavaksi pyöräkaduksi välillä Vapaudenkatu-Ilmarisenkatu. Osuuden pituus on noin 120 m. Pyöräkatu merkitään värillisellä asfaltilla sekä liikennemerkein. Tällöin pyöräliikenteellä on ensisijainen asema autoliikenteeseen nähden.

Muita kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn meneviä katusuunnitelmia ovat Korpilahdella sijaitsevan Luotsinväylän sekä Salovuorentien ja Salilantien katusuunnitelmat, Palokan Heinämäessä sijaitsevan Kirstintie katusuunnitelma sekä Kukkumäen eritasoliittymän katuosat, jotka ovat osa Keski-Suomen ELY-keskuksen Kukkumäen eritasoliittymän tiesuunnitelmaa.

Tutustu suunnitelmiin:

Tourukatu – Ilmarisenkatu – Yrjönkatu

Kukkumäen eritasoliittymän katuosat

Salovuorentie ja Salilantie

Luotsinväylä

Kirstintie


 

Kaupunginosa: