Tulevana tiistaina 18.2. kokoontuvan kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä on useita kaavoja eri puolilta Jyväskylää. Asumista on suunnitteilla niin keskustaan, Lohikoskelle, Kangasvuoreen kuin Vaajakoskelle, jonne kaavamuutos mahdollistaisi myös päiväkodin rakentamisen. Hyväksyttävänä ovat Äijälän ruokakaupan mahdollistava asemakaavamuutos sekä Hämeenlahden laaja asemakaavan ajantasaistus.

Havainnekuva suunnittelualueesta ja lähiympäristöstä lounaan eli Harjun suunnasta. Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy

Jyväskylän keskusta täydentyy asumisella

Ilmarisenkatu 16:een on suunnitteilla täydennysrakentamista. Kaavamuutoksella mahdollistetaan kuusikerroksisen kerrostalon rakentaminen nykyisen pysäköintialueen kohdalle Ilmarisenkadun varteen. Uudisrakennus mahdollistaisi asunnon noin 45-60 asukkaalle, asuntokoosta riippuen.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jyvaskyla.fi


Lisää asumista Seppälän palvelujen läheisyyteen

Kangasvuoreen kaavaillaan ison kerrostalotontin tiivistämistä uudisrakennuksella. Aivan Seppälän kaupallisen alueen kupeessa sijaitsevalla suunnittelualueella on kymmenkerroksinen asuinkerrostalo, jonka viereen luonnosvaiheessa olevalla asemakaavamuutoksella mahdollistettaisiin kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon toteuttaminen. Täydennysrakentamisen myötä syntyisi asuntoja noin 60–75 asukkaalle asuntojen koosta riippuen. 

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jyvaskyla.fi


Uusi päiväkoti ja asumista Vaajakoskelle

Harjutien pohjoispuolelle, noin puolen kilometrin päähän Vaajakosken keskustasta on suunnitteilla uusi päiväkoti sekä vähäinen määrä pienkerros- ja rivitaloasumista. Suunnittelualue koostuu kahdesta tontista, joiden rakennukset ovat huonokuntoisia ja pääosin jo tyhjillään. Alueella sijaitsevaan paikallisia rakennushistoriallisia arvoja omaavaan entiseen kirjastotaloon, Kuntalaan, on tehty kaavatyön yhteydessä kuntotutkimus. Rakennus on todettu tutkimuksessa varsin huonokuntoiseksi, jonka vuoksi rakennusta ei esitetä suojeltavaksi asemakaavaratkaisussa.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio, p. 014 266 5047, mari.raekallio[at]jyvaskyla.fi


Rivitaloja ja pienkerrostalo Lohikoskelle

Lohikoskella Niittytie 1:ssä kaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa yhden kaksikerroksisen kerrostalon ja kahden yksikerroksisen rivitalon rakentuminen nykyiselle asuinkerrostalo- ja rivitalotontille. Rakennukset sijoittuisivat tontilla Niittytien puolelle, jolloin suunnittelualueen tonttien sekä naapuritaloyhtiön tontin väliin muodostuu lähivirkistysaluetta.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: asemakaava-arkkitehti Nana Pentti, p. 014 266 5043, nana.pentti[at]jyvaskyla.fi


Äijälän ruokakaupan kaava hyväksyttäväksi

Äijäläntien eteläpuolelle ruokakaupan mahdollistava kaavamuutos on lautakunnan hyväksyttävänä. Kaavaratkaisuun on ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen tehty vähäisiä muutoksia: kaavakartalle on osoitettu voimajohtoalueen vaara-alueen raja ja kaavamääräyksissä on mahdollistettu aurinkoenergian käyttöön liittyvien laitteiden sijoittaminen suunniteltuun rakennukseen. Muutokset ovat vähäisiä, eivätkä vaadi ehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. 

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 014 266 5062, arto.sipinen[at]jyvaskyla.fi


Hämeenlahden ajantasaistettu asemakaava hyväksyttävänä 

Kuokkalassa Hämeenlahdella noin 50 hehtaarin kokoisella kaava-alueella on ajantasaistettu alueen asemakaava vastaamaan kaupungin yleiskaavan mukaisia tavoitteita, alueella toteutunutta maankäyttöä sekä yrityselämän tulevia tarpeita. Kaavamuutoksessa on osoitettu luonnonsuojelualueita ja venesatama-alue. Teollisuuskortteleissa toimintaa on rajoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomaksi ja Warissaaressa kaava mahdollistaa nykyisen loma-asunnon. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunkirakennelautakunnan esityksestä. 


Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: projektipäällikkö Tuija Solin, p. 014 266 5054, tuija.solin[at]jyvaskyla.fi


- - - - 
Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa Jyväskylän kaupungin esityslistahaun kautta. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.
Hyväksytty pöytäkirja puolestaan julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina.