Illan teemana on varhaiskasvatuksen palveluverkko.

Lisätietoja: 
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, varhaiskasvatuspalvelut, p. 014 266 7746 
palvelukoordinaattori Sari Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, p. 014 266 3102 
 

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraadin seuraava tapaaminen on tiistaina 18.2.2020. Illan aikana kuullaan, miten varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaa tehdään, miten syntyvyyden lasku ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän kasvu vaikuttavat palveluverkkoon sekä millaisia eroja eri asuinalueilla on varhaiskasvatuksen kysynnässä.  

Asiakasraatilaisten mukana illassa ovat varhaiskasvatuksen aluevastaavat päiväkodin johtajat ja palvelujohtaja Tarja Ahlqvist. Iltaan osallistuvat myös kaavoitustutkija Anna Isopoussu ja hankearkkitehti Kaisa Jokinen Jyväskylän Tilapalvelusta sekä tonttipäällikkö Paula Hartman ja maankäyttöinsinööri Saara Vasama Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluista.   

Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat voivat jättää kommentteja ja kysymyksiä asiakasraadin käsittelyyn 17.2. mennessä.  

Asiakasraati voi käsitellä kokouksessaan yleisellä tasolla olevia varhaiskasvatukseen liittyviä kehittämis- ja parannusehdotuksia. Yksittäisten päiväkotien, perhepäivähoitajien tai kerhojen toimintaan raati ei voi ottaa kantaa.  

Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraati on eri puolilta Jyväskylää olevien kunnallisten ja yksityisten päiväkotien, perhepäivähoidon, lasten kerhojen ja perhepuistojen asiakkaiden osallisuus- ja vaikuttamisfoorumi. Asiakasraatitoiminnassa lasten vanhemmat pääsevät osallistumaan, arvioimaan ja kehittämään varhaiskasvatuspalveluja.