Jyväskylän varhaiskasvatus kerää vuosittain asiakasperheiden kokemuksia, miten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukainen toiminta toteutuu lapsen arjessa.

Lisätietoja: 
palvelukoordinaattori Lotta Markkanen, Kasvun ja oppimisen palveluohjaus, puh. 014 266 8660

Toimintavuoden 2019-2020 kysely on avoinna ajalla 10.-28.2. Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaat ovat saaneet tarkemmat ohjeet vastaamisesta ja linkin kyselyyn TietoEdu-järjestelmän viestinä. Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat saavat vastauslinkin lapsen oman hoitopaikan kautta. Vastaamaan pääsee myös varhaiskasvatuksen verkkosivulta

Perheiden näkemyksiä kaivataan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen 

Asiakaskysely painottuu tällä kertaa erityisesti vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin sekä lasten yksilöllisyyden huomioimiseen toiminnassa. Lasten huoltajat arvoivat, kuinka tyytyväisiä ovat lapsen nykyisen varhaiskasvatus-, esiopetus- tai kerhoryhmän henkilöstön ja lasten väliseen, henkilöstön ja huoltajien väliseen sekä henkilöstön keskinäiseen vuorovaikutukseen. Huoltajat arvioivat myös, kuinka tyytyväisiä ovat häirinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja häihin puuttumisessa sekä miten varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman keskustelut ja –suunnitelmiin kirjatut lapsen yksilölliset tavoitteet ovat toteutuneet. 

Kerran toimintavuoden aikana toteutettava asiakastyytyväisyyskysely on yksi lasten vanhempien mahdollisuuksista osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi asiakaskyselyn kanssa samaan aikaan samoja teemoja omasta näkökulmasta.  

Perheet saavat tietoa kyselyn tuloksista kevään aikana oman päiväkodin kautta.