1) Köhniön uimarannan pysäköintialueen asemakaavan muutos (7. kaupunginosan katu- ja virkistysalue). Asemakaavan muutos on tullut vireille. Kaavamuutoksella mahdollistetaan uimarannan pysäköintipaikkojen toteuttaminen laajentamalla katualuetta.

2) Koskenniskantie 10 ja 22 asemakaavan muutos (70. kaupunginosan korttelin 348 tontit 5 ja 8)

Asemakaavaluonnokset pidetään nähtävänä 7.2.-21.2.2020 välisen ajan palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17. 

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 21.2.2020 ennen klo 15.00. 

Lisätietoja www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla ja palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 0108.

Asemakaavoitus

Asiasanat: