Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta muun muassa hyväksyi 15 avustussopimusta, nimesi edustajan Keski-Suomen urheiluharjoittelukeskussäätiöön, teki esityksen investointimenojen uudelleenbudjetoinnista ja antoi lausunnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön tarkistaminen lähetettiin uudelleen valmisteluun.

Lautakunta hyväksyi 15 kulttuurin avustussopimusta yhteissummaltaan 291 500 euroa

Jyväskylän kaupungilla on viisitoista kulttuuripalvelujen avustussopimusta, joiden avustussumma on vähintään 10 000 €. Sopimuksia on tänä vuonna viisi aiempaa enemmän. Sopimukset neuvotellaan läpi vuosittain eikä niihin sisälly vastikkeellisuutta. Avustussopimus on tyypiltään toiminta-avustus, mutta sisältää tarkempia kirjauksia siitä, kuinka toimijat toteuttavat kaupungin strategiaa sekä kulttuurisuunnitelmaa. Sopimus voidaan tehdä sellaisten toimijoiden kanssa, joiden toiminta on tarkoitettu jatkuvaksi ja toimintaa rahoittaa opetusministeriö tai jokin muu julkinen taho ja/tai joiden rahoitukseen osallistuvat myös seudun muut kunnat. Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Lautakunnan hyväksymä esitys on valmisteltu yhteistyössä avustussopimusasiakkaiden kanssa. 

Myönnetyt avustussopimussummat vuodelle 2020 ovat suuruusjärjestyksessä: 

Jyväskylän Tanssiyhdistys ry 40 000 €, Loiskis ry 40 000 €, Keski-Suomen Tanssin Keskus ry 30 000 €, Taito Keski-Suomi ry 30 000 €, Jyväskylän Taiteilijaseura ry 23 000 €, Keski-Suomen Alueooppera ry 21 000 €, Yläkaupungin Yö ry 19 500 €, Keski-Suomen Kirjailijat ry 18 000 €, Keski-Suomen elokuvakeskus 15 000 €, Luovan valokuvauksen keskus ry 12 000 €, Teatterikone Osk 12 000 €,  Eurooppa Neljä Teatterin kannatus ry 10 000 €, Jyväskylän kansanmusiikkiyhdistys ry 10 000 €, Sirkusyhdistys Circus Uusi Maailma ry 10 000 €, Tanssiryhmä Off/Balance ry 10 000 €. 

Kaupungin edustajaksi Keski-Suomen urheiluharjoittelukeskussäätiöön Ari-Pekka Liukkosen

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta nimesi Ari-Pekka Liukkosen Jyväskylän kaupungin edustajaksi Keski-Suomen urheiluharjoittelukeskussäätiön hallintoneuvostoon kaudelle 2020- 2022.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen investointimenojen uudelleenbudjetointi vuodelle 2020

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2019 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2020 yhteensä 441 000 euroa seuraavasti: kirjastopalveluille 80 000 euroa, museopalveluille 328 000 euroa, Jyväskylä Sinfonialle 33 000 euroa. Lisäksi urheilu- ja retkeilyalueiden investointien vuoden 2019 määrärahasta budjetoidaan vuodelle 2020 uudelleen yhteensä 326 000 euroa.

Kirjaston määrärahaa jäi käyttämättä viime vuonna, tavaratoimittajien viiveiden vuoksi. Keski-Suomen museolla määrärahaa jäi käyttämättä, koska museon perusnäyttelyn valmistuminen viivästyi joulukuusta 2019 ja toimituksia siirtyi vuoden 2020 puolelle. Kaupunginorkesterin määrärahaa jäi käyttämättä, koska tilattujen nuottitelinevalojen toimitus viivästyi vuoden 2020 puolelle. Urheilu- ja retkeilyalueiden investointien määräraha käytetään monivuotisiin hankkeisiin Vehkalammen pukuhuone- ja wc-tiloihin, Palokan kylmäkonttiin, Kivelänrannan liittymiin ja Koskenharjun pesäpallokenttään.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan saaman selonteon mukaan sisäinen valvonta on sivistyspalveluissa toteutunut hyvin. Sisäisen tarkastuksen aiempien raporttien perusteella liikuntapalveluissa on korjattu kassa- ja tilitysjärjestelmien puutteita selkeyttämällä toimintaprosesseja ja parantamalla henkilöstön osaamista. Vuoden 2019 tarkastuksessa havaittujen työturvallisuuteen ja esimiestyöhön liittyviin poikkeamiin perustuen tehtiin toimenpidesuunnitelma, jonka toteuttaminen aloitettiin välittömästi. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen huonokuntoisten toimitilojen kunnostussuunnitelman laatiminen alkaa tänä vuonna. Lisäksi palvelualue kehittää toimintaprosesseja entistä tehokkaammiksi ja parantaa riskienhallinnan osaamista ja toimivuutta henkilöstöä kouluttamalla. 

Sivistyksen toimialan tavoitteena vuonna 2020 on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykyistä parempi tiedostaminen yksiköiden arjen johtamisessa. Sivistyspalvelut panostaa uhkatilanneilmoitusten tietojen hyödyntämiseen, turvallisuusjohtamisen periaatteiden viemiseen koulujen ja päiväkotien käytänteisiin sekä sopimusosaamiseen ja toimintaprosessien kehittämiseen.  Lisäksi kulttuuri- ja liikuntapalveluissa on tarve huonokuntoisten toimitilojen kunnostamissuunnitelman laatimiseen.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtäväalueen tarkistettu toimintasääntö lähetettiin uudelleen valmisteluun

Lautakunta lähetti kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtäväalueen tarkistetun toimintasäännön uudelleen valmisteluun.


Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun asti tästä linkistä: https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=9270 . Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 13.2.2020 internetiin: https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm   


Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja Ari-Pekka Liukkonen, ari-pekka.liukkonen@jyvaskyla.fi
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033