Suurin osa etsivän nuorisotyön asiakkaista ohjautui koulujen ja oppilasten kautta.

Lisätietoja: 
etsivän nuorisotyön palveluesimies Teija Lapinmäki, nuorisopalvelut, puh. 014 266 0941 

Jyväskylän etsivä nuorisotyö tavoitteli 1020 nuorta vuonna 2019. Pidempiaikaisen etsivän nuorisotyön tuen ja avun piirissä heistä oli 641 nuorta. 226 nuoreen oltiin yhteydessä puhelimitse tai muissa palvelukanavissa ja varmistettiin, että nuorella on tarvitsemansa palvelut. Yhteydenotot 153 nuoren kanssa jäivät tuloksetta, vaikka nuoria tavoiteltiin usean palvelukanavan kautta ja useita kertoja. Suurin osa etsivän nuorisotyön asiakkaista oli iältään 16-20-vuotiaita.  

Etsivän nuorisotyön asiakkaista suurimmalla osalla on pohjakoulutuksena vain peruskoulu. Tämä lisää nuoren syrjäytymisriskiä.  

-Vuoden 2019 asiakkaista, suurin osa ohjautuikin kouluista ja oppilaitoksista. Kouluilla ja oppilaitoksilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa etsivään nuorisotyöhön esimerkiksi, jos nuori keskeyttää opinnot. Myös nuoret ja heidän läheiset ottivat itse yhteyttä etsivään nuorisotyöhön, kertoo etsivän nuorisotyön palveluesimies Teija Lapinmäki.  

Nuoria ohjattiin eteenpäin eniten toimeentuloon liittyviin palveluihin, terveyspalveluihin, etsivän nuorisotyön ryhmätoimintaan, työpajoille, koulutukseen, TE-palveluihin ja Ohjaamoon. 

Etsivä nuorisotyö on vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista 

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 15-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Kun etsivä nuorisotyö tavoittaa tuen tarpeessa olevan nuoren, asetetaan työskentelylle tavoitteet. Usein edetään pienin askelin ja nuoren ehdoilla. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta asioissa, joissa nuori kokee tarvitsevansa apua. Tulevaisuutta suunnitellaan yhdessä ja etsivä nuorisotyöntekijä kulkee nuoren rinnalla.   

Suurin osa etsivän nuorisotyön asiakkaista asuu asiakkuuden alkuvaiheessa vanhempien luona tai omassa vuokra-asunnossa ja toimeentulo on vanhempien tuen tai toimeentulotuen varassa. Nuoret ovat työttömäksi ilmoittautuneita työnhakijoita tai työttömiä, jotka eivät vielä ole ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi.  

-Etsivän nuorisotyön asiakkuus kestää useimmiten kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen ja päättyy, kun nuori kiinnittyy tarvitsemiinsa palveluihin tai aloittaa esimerkiksi opiskelun, kertoo Teija Lapinmäki. 

Jyväskylässä etsivän nuorisotyön palvelut tuotetaan yhteistyössä Sovatek-säätiön kanssa.