Jyväskylän kaupunginvaltuustolle esiteltiin maanantaina 3.2.2020 tiedonantotilaisuudessa Jyväskylän sydän -projektia, jossa tehtävänä on ollut laatia kulttuuri-investointien kokonaissuunnitelma mukaan lukien mahdollinen musiikkisali.

Valtuusto oli tyytyväinen saamaansa selvitykseen ja korosti puheenvuoroissaan kulttuurin merkitystä. Projektin lähtökohtana on ollut lähivuosien mittava kulttuuritilojen peruskorjaus- ja rakentamistarve. Taide- ja kulttuurilaitosten tilainvestoinneista valmistuu loppuraportti maaliskuussa 2020. Raporttiluonnoksen ensimmäisiä tuloksia esitteli valtuustolle Jyväskylän sydän -projektipäällikkö Janne Viitamies Jyväskylän kaupungilta. 

Jyväskylän sydän -projektissa on ollut mukana runsaasti kulttuurialan ammattilaisia ja myös kuntalaiset ovat voineet osallistua ideointiin – projekti alkoi vuonna 2018.
 
Kehittämistyössä on kulttuuri-investointeja ja kulttuurin toimintakonseptia tarkasteltu useiden vaihtoehtojen kautta. Selvitystyössä on saatu tarkennettua eri vaihtoehtojen kustannusrakennetta ja toiminnallisia yhdistelmiä kulttuuripalvelujen uudistamiseksi ja kaupunkikeskustan elävöittämiseksi. Keskittämällä kulttuuritiloja on mahdollista sekä parantaa kulttuuritoimintojen synergiaa ja että saada tehostettua tilankäyttöä. Jos kokonaisuudessa on mukana mahdollisimman monta kulttuuritoimintoa, on vaikuttavuus keskustan elävöittämisen näkökulmasta suurin.  
Myös musiikkisalin toteuttamiselle edullisin vaihtoehto on toteuttaa se yhdessä muiden kulttuuritoimintojen kanssa. 
Raporttiluonnoksen johtopäätöksenä skenaariovaihtoehdoista Ydin vastaa parhaiten asetettuihin tavoitteisiin, mutta on kustannuksiltaan liian kallis.

Korkeat kustannukset vaativat vielä jatkovalmistelua 

Taloudelliset kustannusvaikutukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa kaupungin kannalta liian suuret. Kulttuuritilojen kokonaisuus vaikuttaa kaupungin talouteen merkittävästi, ja huomioiden muut tulevaisuuden kustannuksiin vaikuttavat tekijät tulee kokonaiskustannuksia saada pienennettyä. Raportin eri vaihtoehtojen pohjalta työstetään lähikuukausina ratkaisua, jolla löydettäisi myös kustannuksiltaan kestävämpi ja toteuttamiskelpoinen malli. Tavoitteena on edelleenkin löytää ratkaisu, joka uudistaa ja kehittää sekä kulttuuritoimintoja että kaupunkikeskustaa.

Kokonaisratkaisua valmistellaan vielä lähikuukausien aikana, mm. tilaohjelmien uudelleenarviointi ja toiminnallisten hyötyjen tarkentaminen, realisointimallit olemassa olevista kiinteistöistä ja vaihtoehtoiset etenemispolut, joissa on mahdollista alentaa kokonaiskustannuksia. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto päättävät projektin etenemisestä kevään 2020 kuluessa.
  
Tiedoksiantotilaisuuden Jyväskylän sydän -materiaali ja raporttiluonnos ovat luettavissa osoitteessa: www.jyvaskyla.fi/jyvaskylansydan
Videotallenne tiedonantotilaisuudesta on katsottavissa tiistaista 4.2.2020 alkaen  osoitteessa:  https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltuuston-kokoukset-kokousvideot

Kuvapankin kuvakorissa on kaksi piirroskuvaa aiheesta.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunki, p. 050 3362 819
elinkeinojohtaja Anne Sandelin, Jyväskylän kaupunki, p. 040 5819 958 
Jyväskylän sydän -projektipäällikkö Janne Viitamies, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 3546, 050 4771511  

Asiasanat: