Uusia keinoja kotihoidon hoitajapulaan kokeillaan. Jokaiselle kotihoidon alueelle saadaan koulutuksen avulla yksi opiskelija.

Jyväskylässä kärsitään koko Suomen lailla ikääntyneiden kotihoidon hoitajapulasta. Uusia keinoja lisätyövoiman löytämiseksi kokeillaan. Kaupungin, koulutuskuntayhtymä Gradian ja TE-toimiston yhteishanke Oppimispolku osaajaksi kotihoitoon -rekrytointikoulutus vastaa kotihoidon tarpeisiin. Koulutukseen haki 61 henkilöä. Heistä valitaan haastattelujen ja lähihoitajakoulutuksen soveltuvuusarvioinnin avulla kymmenen opiskelijaa. 

Koulutus alkaa maaliskuussa ja kestää kolme kuukautta. Koulutuksesta 80 % on työssäoppimista. Rekrytointikoulutuksen jälkeen opiskelijat siirtyvät suorittamaan lähihoitajan tutkintoa oppisopimuskoulutuksena. Valmistuttuaan lähihoitajiksi heistä tulee kaupungin kotihoidon vakinaisia työntekijöitä.

-On hienoa, että koulutusta kohtaan heräsi näinkin paljon innostusta. Monella hakijalla on jotakin hoivakoulutusta jo takanakin ja mukana on erittäin motivoituneita alan vaihtajia, toteaa ikääntyneiden palvelujen rekrytoinnista vastaava Päivi Huttunen.

Rekrytointikoulutuksen lähiopetuksesta vastaa Gradia ja työssä oppiminen tapahtuu kotihoitotyössä. Jokaiselle Jyväskylän kaupungin kotihoidon alueelle tulee yksi opiskelija. 

-Opiskelijoiden saama hyvä ohjaus ja perehdytys kotihoidon kentällä on ensiarvoisen tärkeää. Koen tämän tyyppisen koulutuksen merkityksellisenä keinona vastata henkilöstömäärän kasvutarpeeseen tulevaisuudessa. Hienoa yhteistyötä oppilaitoksen ja työllisyyspalveluiden sekä TE-keskuksen kanssa, kuvaa ikääntyneiden palvelualueen johtaja Maarit Raappana.