Keltinmäen lähikirjastolla etsivät nuorisotyöntyöntekijät ovat tavattavissa maanantaisin 10.2., 24.2., 9.3., 23.3. ja 6.4. klo 13-15. Huhtasuon nuorisotila Perttulassa tapaamiset ovat maanantaisin 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3. ja 6.4 klo 12-14. Paikan päälle voi tulla ilman ajanvarausta tai varata ajan palvelunumerosta 050 501 9936.

Jyväskylän etsivien nuorisotyöntekijöiden jalkautuminen asuinalueille jatkuu koko kevään 2020. Etsivän nuorisotyöntekijän tapaamisen paikkoina on tällä kertaa Keltinmäen lähikirjasto, (Keltinmäentie 15 C) ja Huhtasuon nuorisotila Perttula (Nevakatu 1). 

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu niille 15–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen, työelämän tai nuorten palvelujen ulkopuolella. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. Työ perustuu nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. 

Lisätietoja: 
etsivän nuorisotyön palveluesimies Teija Lapinmäki, nuorisopalvelut, puh. 014 266 0941