Jyväskylän kaupungin Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahankkeen toinen vaihe polkaistaan kunnolla käyntiin tällä viikolla. Käynnistyvä kokeilu ”Lajittelu helpoksi kotitalouksissa” pureutuu kotien lajitteluongelmaan.

Lisätietoja:

- projektipäällikkö, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville, p. 040 565 3066, pirkko.melville[at]jyvaskyla.fi
- projektiassistentti Anne Suuronen, p. 040 8532890, anne.suuronen[at]jyvaskyla.fi
- koordinaattori Paula Wilkman, JAPA ry, p. 0400 361 365, paula.wilkman[at]jyvaskyla.fi

Arjessa syntyvä jäte on nykyisin suurelta osin lajiteltavaa, mutta keittiöiden jäteastiavarustelu on jäänyt pahasti kehityksessä jälkeen. Usein allaskaapista löytyy vain yksi tai korkeintaan kaksi roska-astiaa ja tämä aiheuttaa ongelmia lajitteluhaluiselle asukkaalle.

– Ihmiset haluaisivat usein lajitella jätteensä tarkemmin, mutta asianmukaisten jäteastioiden puute voi tehdä siitä hankalaa. Harva haluaa säilyttää monenlaisia jätepussukoita tiskipöydällä tai kaapeissa. Pahimmassa tapauksessa lajittelu voi puutteellisten astioiden vuoksi jäädä kokonaan tekemättä, kertoo Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n koordinaattori Paula Wilkman.

Nyt alkavassa kokeilussa JAPA ry toteuttaa pienimuotoisen lajitteluastiakokeilun yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa. Kokeilun aikana testataan, miten keittiön lajitteluastioiden päivittäminen asianmukaisiksi sekä asukkaille annettava jäteneuvonta vaikuttavat jätteiden lajitteluun ja syntyvän sekajätteen määrään taloyhtiössä. Kokeilussa on mukana kolme JVA:n taloyhtiötä. Kokeilu on myös osa Jyväskylän yliopiston gradutyötä, jonka puitteissa tutkitaan tehtävän kokeilun vaikutusta sekajätteen koostumukseen. Tulokset kokeilusta valmistuvat kevään aikana.

Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanke on osa Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimaa EU:n LIFE+-ohjelmasta rahoitettua CIRCWASTE-hanketta (2016–2023), jolla edistetään tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja. Osahankkeen toinen vaihe käynnistyi keväällä 2019 ja sen kokeiluideahaku järjestettiin syksyllä 2019. Tulleista kokeiluideoista valittiin kokeiltaviksi kymmenen, joita yhdistelemällä muodostetaan kuusi konkreettista kokeilua. Kokeilut toteutetaan vuosien 2020–2021 aikana.