Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 21.1.2020 antanut päätöksen nro 20/0052/2, Dnro 00031/20/5141, kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaa koskevassa valitusasiassa. Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävillä 27.1.–26.2.2020 välisen ajan Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Jyväskylän seudun jätelautakunnan verkkosivuilla.

Jyväskylän seudun jätelautakunta
 
jatelautakunta@jyvaskyla.fi
jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 21.1.2020