Valtionosuudet ja perusopetuksen kotikuntakorvaus vuodelle 2020

Kaupunginhallitus merkitsi valtionosuuspäätökset tiedoksi ja päätti, että päätöksiin ei haeta oikaisua.

Väinölänpelto asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Suunnittelualue sijaitsee Väinölän eteläosassa Äijälän- ja Jokirannantien välisellä alueella. Matkaa suunnittelualueelta Jyväskylän keskustaan on noin 6 kilometriä. Kaavamuutoksen tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta arkkitehtonisesti korkeatasoisella asuinrakentamisella huomioiden alueen luontoarvot (viitasammakot).
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1000

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen 16.1.2020 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavan muutokseen liittyvän sitovan tonttijaon.

Eron myöntäminen Tommi Liinalammelle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen tehtävästä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto myöntää Tommi Liinalammelle eron Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedonantotilaisuuden järjestäminen kaupunginvaltuustolle Jyväskylän Sydän -projektin ajankohtaisista asioista

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää tiedonantotilaisuuden kaupunginvaltuustolle Jyväskylän sydän -projektin ajankohtaisista asioista valtuuston kokouksen 3.2.2020 jälkeen.

Meri Lumelan (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin käyttöön ottamiseksi Jyväskylässä

Meri Lumela (Vihr.) ja 38 muuta valtuutettua ovat tehneet 4.2.2019 valtuustoaloitteen anonyymin rekrytoinnin käyttöön ottamiseksi Jyväskylässä. Valtuustoaloitteessa todetaan, että rekrytoinnissa tapahtuu paljon ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, nimeen tai ulkonäköön liittyvää syrjintää. Syrjinnän vähentämisen tehokkaaksi keinoksi nähdään anonyymi rekrytointi, jossa työhakemuksista poistetaan kaikki henkilöön viittaava tieto, kuten työnhakijan nimi, osoite ja siviilisääty.

Vastauksessa toteutetaan mm., että nykyisellä henkilöstöresurssilla sekä rekrytointijärjestelmällä kaikkia Jyväskylän kaupungin rekrytointeja ei voida toteuttaa anonyymisti. Vuonna 2019 hakemuksia avoimiin tehtäviin saapui hieman yli 20 000 ja rekrytointeja oli 620.
Jyväskylän kaupunki sitoutuu kuitenkin jatkamaan anonyymin rekrytoinnin kokeilua myös vuoden 2020 aikana. Henkilöstöpalvelut raportoi kokemuksista jatkossa kolmannesvuosiraportin yhteydessä. Kohdentaminen tehdään henkilöstöpalveluiden ja esimiesten yhteisellä harkinnalla tehtäväsisällön ja ennakoidun hakijakunnan perusteella. Anonyymin rekrytoinnin käyttöä on mahdollista laajentaa useampiin rekrytointeihin, jos prosessin sujuvuuteen saadaan tukea erityisesti järjestelmäkehityksen kautta.

Kaupunginhallitus saattaa edellä esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.


Esityslista on pöytäkirjan julkaisuun saakka luettavissa kaupungin verkkosivuilla:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...
 
Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: