Palokkaan suunnitteilla olevan uuden asuinalueen kaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Keljossa puolestaan liiketoiminnan laajentumisen mahdollistava kaavamuutos on lautakunnan hyväksyttävänä tiistaina 28.1.2020.

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea täältä pöytäkirjan julkaisuun saakka. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina.

Norolan asuinalueelle persoonallista ilmettä tuovat värikkäät julkisivut. Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy.

Persoonallisen Norolan asuinalueen suunnittelu etenee

Palokkan keskustan kupeeseen on suunnitteilla uusi asuinalue. Aiemmin maatilana toimineelle Norolan alueelle rakentuisi kerros- ja rivitaloja noin 560-680 asukkaalle. Rakentamisen kerroskorkeudet vaihtelisivat kahdesta kuuteen. Alueesta halutaan luoda tunnistettava ja omaleimainen rakennusten sijoittelulla ja arkkitehtuurilla. Persoonallista ilmettä luovat muun muassa rakennusten värikkäät julkisivut. 

Asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Luonnosvaiheen jälkeen asemakaavan rakennetta on tiivistetty. Tiiviillä korttelirakenteella mahdollistetaan laajempien yhtenäisten metsä- ja virkistysalueiden säilyminen: lähivirkistysaluetta kaava-alueesta on osoitettu nyt lähes puolet. Myös entisen maatilan rakennuksista esitetään säilytettäväksi navettarakennus, joka toimii lepakkojen levähdyspaikkana.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jyvaskyla.fi

 

Motonetin laajentumisen mahdollistava kaavamuutos hyväksyttäväksi

Keljonkeskuksessa Kylmälahdentie 4:ssä käynnissä olevalla kaavamuutoksella mahdollistetaan lisärakentaminen ja suunnitteilla oleva korjaamotoiminta sekä uusia pysäköintipaikkoja Motonet-tavaratalon käytössä olevalle tontille. Kaavamuutoksessa on myös huomioitu tarvittava tila Keljonkankaantien kevyenliikenteen väylälle.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Jussi Sievänen, p. 014 266 5053, jussi.sievanen[at]jyvaskyla.fi