Jyväskylän perusopetuksen kuudesluokkalaiset ilmoittautuvat seitsemännelle luokalle ajalla 21.1.-6.2.2020 Wilma-järjestelmässä. Kuudesluokkalaisten huoltajat ovat saaneet Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin seitsemännelle luokalle ilmoittautumisen käytänteistä.

Perusopetuksen 7. luokan aloittavan oppilaan lähikoulu määräytyy pääsääntöisesti kotiosoitteen mukaan. Koulupaikkaan vaikuttavat lisäksi neljännellä luokalla aloitettu A2-kieli ja opiskelu musiikki- tai englannin/ruotsinkielisellä luokalla.  Yhtenäiskoulujen oppilaat jatkavat opiskelua 7. luokalla yleensä omassa yhtenäiskoulussa. Kypärämäen koulun musiikkiluokalle valitut oppilaat siirtyvät 7. luokalle Kilpisen yhtenäiskouluun ja Kortepohjan koulun englanninkielisen opetuksen oppilaat Viitaniemen kouluun. Kuokkala Svenska Skolassa opetusta annetaan vuosiluokilla 1-9. Tieto yläkoulujen oppilasvalinnasta lähetetään Wilma-viestillä 1.4.2020. 
 
Lisätietoja: 
palveluesimies Päivi Haapajoki, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjaus, p. 014 266 7670