Jyväskylän kaupungin asukkaiden kiireetön hoitoonpääsy suun terveydenhuollon palveluihin on helpottunut.

Lisätietoja:

Elina Tuppurainen 
Palvelupäällikkö 
Terveyspalvelut, suun terveydenhuolto 
elina.tuppurainen[at]jyvaskyla.fi 
p. 014 266 2268

Jononpurkuvastaanotolla on tarkastettu marraskuun 2019 loppuun mennessä 2811 potilasta. Jonoa on purettu viiden palveluntarjoajan, Med Groupin, Terveystalon, Coronarian, Mehiläisen ja Mehiläinen Terveyspalvelujen, kanssa.

Ostopalvelun taustalla on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) Jyväskylän kaupungille antama määräys huhtikuussa 2019. Määräys koski suun terveydenhuollon kiireettömän hoitoonpääsyn yli kuuden kuukauden odotusaikaa. AVI velvoitti kaupunkia tekemään toimenpiteet jonon purkamiseksi lokakuun loppuun mennessä. Ilta- ja viikonloppuvastaanottojen ostopalvelu kilpailutettiin heinäkuussa ja ostopalvelutoiminta alkoi syyskuussa 2019. AVI antoi kaupungille vapauttavan päätöksen tammikuussa 2020.

Yhteistyö ostopalveluyritysten ja kaupungin suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa on sujunut hyvin ja potilaat ovat saaneet tarvitsemansa hoidon.

– Suun terveydenhuollon palveluiden kysyntä on kasvanut viime vuosina, mikä on vaikuttanut myös hoitoonpääsyyn. Tämä on näkynyt kuntalaisille pidempänä odotusaikana. Jyväskylän kaupungin vuoden 2020 talousarvio mahdollistaa ostopalvelun ja palvelusetelin käytön tänäkin vuonna eli kuntalaiset pääsevät hoitoon lain velvoittamassa ajassa, kertoo palvelupäällikkö Elina Tuppurainen.