ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Vesilain mukainen lupahakemus

 

Hakija      Muuramen Osakaskunta

Dnro        LSSAVI/12617/2018

 

Asia         Patajärven ja Mattilanjoen kunnostus keskivedenpintaa nostamalla ja ruoppaamalla, Muurame

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 16.1. – 24.2.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Asiasanat: