Jyväskylän uimahalleissa vesiliikuntakeskus AaltoAlvarissa sekä Vaajakosken Wellamossa oli vuonna 2019 enemmän kävijöitä kuin koskaan aikaisemmin. Vuoden kävijätavoitteet rikottiin yli 30 000 kävijällä ja kasvua edellisvuoteen nähden tuli huimat 45 565 käyttökertaa. Tämä tarkoittaa kävijämäärissä noin 9 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Kuukausittaisia kävijäennätyksiä murskattiin lähes jokaisena kuukautena ja lisäksi kahtena kuukautena AaltoAlvarissa rikottiin 50 000 käyntikerran raja.

Kävijämäärien nousuun vaikuttivat erityisesti onnistuneet myyntikampanjat ja kohdennettu tiedottaminen eri asiakasryhmille. Ensimmäistä kertaa uimahallipalvelut olivat kuntalaisten käytössä koko kesäkauden läpi, kun huolloista johtuvat sulkuajat järjestettiin vuorotellen uimahalleissa. Kesäaikaan toteutettu kokeilu uimahallien vuosihuoltojen porrastamisesta oli kannattava kokeilu, joka osaltaan myös vaikutti uimahallien hyvään tulokseen.   

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari suositumpi kuin koskaan

AaltoAlvarin altaat olivat koko vuoden tehokkaassa käytössä. Suurin prosentuaalinen kasvu kävijämäärissä oli uimaseuroilla, kun uimaseurakävijöiden määrä kasvoi 26 % edellisvuoteen nähden. Myös eläkeläisasiakkaita oli selvästi enemmän kuin vuonna 2018 (kasvua 12 prosenttia), mitä selittää osaltaan suosittu Seniorikortti ja sen lisääntynyt käyttö. Aikuis- ja opiskelijakävijöiden määrä kasvoi reilulla 8 prosentilla, kun lapsikävijöiden määrä laski ainoana reilun prosentin verran.

AaltoAlvarin kävijät (prosenteissa) vuonna 2019 asiakassegmenteittäin:

  • Eläkeläiset 29 %
  • Aikuiset 26 %
  • Lapset 20 %
  • Uimaseurat 16 %
  • Opiskelijat 9 %

Vuoden aikana kokeilimme rohkeasti uusia kesän aukioloaikoja sekä erilaisia sarja- ja kausituotteita eri asiakasryhmillemme, ja se selkeästi kannatti. Tämä antoi hyvää pohjaa kehittää palvelujamme myös jatkossa, toteaa suunnittelupäällikkö Anna-Leena Sahindal.

Uimahallit Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapaikat/uimahallit

Lisätietoa

Anna-Leena Sahindal, suunnittelupäällikkö, liikuntapäällikkö oto.
p. 014 266 4308, anna-leena.sahindal[a]jyvaskyla.fi

Minni Ukonsaari, uimahallien palveluesimies
p. 014 266 0783, minni.ukonsaari[a]jyvaskyla.fi