Osallistujilta hyvää palautetta saaneita Iltakahvitilaisuuksia järjestetään tänä keväänä neljällä asuinalueella. Iltakahveja juodaan ensimmäisen kerran jo tammikuussa, 22.1. Kortepohjan koululla. Lisäksi kevään aikana on mahdollista tavata kuntapäättäjiä ja viranhaltijoita kahvikupposen äärellä pääkirjastolla 19.2., Kangasvuoren päiväkotikoululla 4.3. ja Oravasaaren koululla 25.3. Iltakahveja järjestetään yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa.

Yhteiset iltakahvikeskustelut ovat yksi tapa vahvistaa vuorovaikutusta jyväskyläläisten asukkaiden, viranhaltijoiden ja kuntapäättäjien kesken. Illat on suunniteltu niin, että kaikki pääsevät mukaan keskusteluun ja vuoropuhelua käydään asukkaiden esiin nostamista, asuinalueiden palveluja ja viihtyvyyttä koskevista asioista. Tilaisuuksista kertyvää tietoa hyödynnetään kaupungin palvelujen kehittämisessä. Aiempiin tilaisuuksiin on osallistunut keskimäärin 20-60 asukasta ja alueen toimijaa sekä 10-20 luottamushenkilöä ja viranhaltijaa.

Keskusteluissa on noussut esille luonnon ja lähiympäristön merkitys asukkaille

Iltakahvien pitopaikat määräytyvät suuraluejaon mukaisesti (https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskyla/tilastot/aluekohtaista-tietoa-jyvaskylasta) ja vierailut eri alueilla järjestetään vuorotellen. Nyt iltakahvikeskusteluja käydään jo toisen kerran samoilla kulmilla kuin puolitoista vuotta sitten. Silloin aiheiksi nousivat muun muassa luontoon ja lähiympäristöön liittyvät asiat kuten asuinalueen siisteys ja viihtyvyys, monipuoliset liikuntamahdollisuudet lähiluonnossa, laavujen rakentaminen ja niiden ylläpito talkoo- ja asukasvoimin. Merkittävä keskusteluteema ja huolenaihe oli häiriökäyttäytyminen ja päihteiden käyttö julkisilla paikoilla kuten keskustassa ja koulujen läheisyydessä. Tämä aiheuttaa myös turvattomuuden kokemuksia. Useimmilla iltakahveilla keskustelua käytiin myös kevyen liikenteen väylistä ja katujen kunnossapidosta.

Iltakahveille kannattaa valmistautua lukaisemalla edelliskerran muistio (www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat) ja tarkistamalla ovatko korjaamista vaatineet asiat saatu kuntoon vai onko niitä syytä nostaa uudestaan keskusteluun? Kannattaa myös pohtia omaan asuinalueeseen liittyviä, tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita tai kehittämiskohteita, joita voisi tuoda yhteiseen keskusteluun.

Iltakahvitilaisuudet päättäjien kanssa Jyväskylässä keväällä 2020:

  • Ke 22.1. klo 18-20 Kypärämäki-Kortepohja, Kortepohjan koulu (Kartanonkuja 4-6)
  • Ke 19.2. klo 18-20 Kantakaupunki, Pääkirjaston Minnansali (Vapaudenkatu 39-41)
  • Ke 4.3.   klo 18-20 Huhtasuo, Kangasvuoren päiväkotikoulu (Kangasvuorentie 12)
  • Ke 25.3. klo 18-20 Vaajakoski-Jyskä, Oravasaaren koulu (Oravasaarentie 752)  

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki,
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- erikoisuunnittelija Jukka Laukkanen, p. 014 266 3070

www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat