Jyväskylän kaupungin teettämän metsäkyselyn tulosten mukaan metsien läheisyydellä on erittäin suuri rooli asukkaille ja juuri lähellä sijaitsevat metsät lisäävät ja motivoivat metsien virkistyskäyttöön.

Tutustu tarkemmin kyselyn tuloksiin.
 

Kyselyn perusteella metsät ovat kaupunkiympäristössä yksi asumisen vetovoimatekijöistä, jonka Jyväskylä on metsien ja maankäytön suunnittelulla onnistunut säilyttämään. Enemmistö kyselyyn vastanneista olikin sitä mieltä, että lähin metsäinen alue on saavutettavissa kävelymatkan päässä kotoa.

Metsät lisäävät asumisen laatua

Mitä suuremmassa kaupungissa liikutaan, sitä tärkeämmäksi lähimetsien rooli korostuu. Metsillä on suojavaikutuksia asumiseen ja metsään mennään usein rentoutumaan ja purkamaan stressiä. Tärkeimmäksi metsien ominaisuudeksi arvotettiin mahdollisuus päivittäiseen luontokontaktiin. Lisäksi kyselyyn vastanneet arvottivat myös luonnonrauhan, metsien kauneuden ja maisemat tärkeiksi psyykkistä hyvinvointia lisääviksi tekijöiksi.

Lisäksi reittien ja ulkoilumahdollisuuksien monipuolisuus on tärkeää. Metsiin toivotaan valmiita reittejä, mutta myös tilaa vapaaseen samoiluun. Perinteisen kävelyn ja kuntoilun lisäksi metsissä harrastetaan myös hiihtoa, juoksua ja maastopyöräilyä.

Toiveena hienovaraista metsienkäsittelyä ja väljempää rakentamista

Kyselyn tulosten mukaan vastaajat ovat tyytyväisiä Jyväskylän kaupungin tapaan hoitaa metsiään. Hakkuutoimenpiteiden toivottiin olevan lempeitä, mutta harvennushakkuita toivottiin lisättävän.
Tiivistyvä kaupunki ja rakentaminen huolettivat vastaajia ja lähimetsien toivottiin säilyvän myös tulevaisuudessa.

– Kyselyn perusteella riittävän lähimetsäverkoston turvaaminen ja metsissä virkistäytymisen mahdollisuudet tulisi ottaa entistä vahvemmin osaksi laadukkaan kaupunkiasumisen kriteerejä, sanoo viherpalvelupäällikkö Tuija Pajunen Jyväskylän kaupungilta.

Tulokset tukevat metsäohjelman visiota

Kyselyn tulokset ovat linjassa Jyväskylän kaupungin metsäohjelman kanssa ja vahvistavat, että lähtökohdat vision saavuttamiseksi ovat hyvät. Saatuja tuloksia hyödynnetään metsäohjelman seurannan lisäksi muun muassa osana maankäytön- ja viheralueiden suunnittelua, luontoliikuntaohjelman laadinnassa sekä päätöksenteossa ja eri palvelujen suunnittelussa. Vastaava kysely tullaan toteuttamaan kolmen vuoden välein.