Johtokunnan kokouksessa 14.1.2020 käsiteltiin muun muassa Kylän Kattauksen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ruoka- ja kahvilapalvelusopimus.

Lisätietoja: 

- liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalo, p. 050 517 1829, tuija.sinisalo[at]jyvaskyla.fi

Päivitetty ruoka- ja kahvilapalvelusopimus hyväksyttiin


Kylän Kattauksen tuottamat osastoruokailu ja ruoka- ja kahvilapalvelut siirtyvät uuteen Sairaala Novaan 1.1.2020 lukien. Samassa yhteydessä palveluiden järjestämisessä otetaan käyttöön uudet toimintamallit. Tämän vuoksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Kylän Kattaus ovat katsoneet tarpeelliseksi päivittää palvelusopimus vastaamaan uusia toimintamalleja. 
Päivitetyn ruoka- ja kahvilapalvelusopimuksen voimassaolo alkaa 1.11.2020 tai viimeistään silloin, kun uuden Sairaala Novan toiminta todellisuudessa käynnistyy. Tällä hetkellä voimassa olevan, 10.2.2016 päivätyn palvelusopimuksen ehtoja noudatetaan siihen saakka, kunnes uuden palvelusopimuksen voimassaolo alkaa.
Johtokunta hyväksyi päivitetyn ruoka- ja kahvilapalvelusopimuksen ja valtuutti liikelaitosjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia ja allekirjoittamaan sopimuksen.


Vuokrasopimus Sairaala Novan tuotantokeittiö- ja ruokapalvelutiloista merkittiin tiedoksi


Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.1.2020, että Jyväskylän kaupunki/Tilapalvelu-liikelaitos vuokraa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Kylän Kattaus -liikelaitoksen toimintaan Sairaala Novasta tuotantokeittiö-, henkilöstöravintola- ja kahvilatilat ruoka- ja palvelutoiminnan harjoittamiseen. Johtokunta merkitsi kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi. 


Esityslista ja pöytäkirja


Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka kaupungin verkkosivuilla. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.