Asemakaavan muutoksia vireille ja luonnoksena nähtäville 

1) Puutarhakatu 16 asemakaavan muutos (2. kaupunginosan korttelin 35 tontti 4). Asemakaavamuutoksella tutkitaan nykyisen Vapaakirkko-rakennuksen korvaamista arvokkaaseen ympäristöön sopeutuvalla asuinkerrostalolla.

2) Yrjönkatu 36 asemakaavan muutos (2. kaupunginosan korttelin 23 tontti 5). Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia olemassa olevien Katolisen kirkon rakennusten suojeluarvot ja mahdollisuudet täydennysrakentamiseen tontilla.

3) Niittytie 1 asemakaavan muutos (13. kaupunginosan korttelin 71 tontit 9 ja 10 sekä katualue)

4) Korteniityntien asemakaavan muutos (17. kaupunginosan korttelin 153 tontit 2-9)

5) Kiviniementie 10 asemakaavan muutos (17. kaupunginosan korttelin 128 tontti 2)

Asemakaavamuutokset 1) ja 2) ovat tulleet vireille ja niiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat saatavilla palvelupiste Hannikaisesta.

Asemakaavaluonnokset 3) ja 4) pidetään nähtävänä 14.1.-28.1.2020 ja asemakaavaluonnos 5) 14.1.-14.2.2020 välisen ajan palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17. 

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, kaavaluonnosten 3) ja 4) osalta viimeistään 28.1.2020 ennen klo 15.00. Kaavaluonnoksen 5) osalta viimeistään 14.2.2020 ennen klo 15.00.

Asemakaavamuutoksien asukastilaisuuksia

Puutarhakatu 16 asemakaavamuutoksesta järjestetään asukasilta torstaina 30.1.2020 klo 17 Gradian Harjun kampuksen Aulatorilla, os. Sepänkatu 3. (käynti sisäpihalta, ovi A2).

Yrjönkatu 36 asemakaavamuutoksesta järjestetään asukasilta tiistaina 28.1.2020 klo 17 Gradian Harjun kampuksen Aulatorilla, os. Sepänkatu 3. (käynti sisäpihalta, ovi A2).

Kiviniementie 10 asemakaavan muutosluonnosta esitellään asukastilaisuudessa keskiviikkona 22.1.2020 klo 17.00-19.00 Rakentajantalon kahvilassa, os. Hannikaisenkatu 17 (käynti rakennuksen sisäpihan puolelta). 

Lisätietoja www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla ja palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 0108.

Asemakaavoitus

Asiasanat: