Jyväskylän kaupunki järjestää maanantaina 27.1. klo 18.30 kuntalaistilaisuuden Saarenmaan koululla (Kokkomäentie 2, 40270 Palokka). Tilaisuuden aiheena on valmisteilla oleva esitys lakkauttaa Saarenmaan koulu syksystä 2020 alkaen.

Tilaisuudessa käydään läpi esityksen taustoja ja keskustellaan päätösesityksen vaikutuksista perusopetuksen järjestämiseen alueen lapsille. Paikalla ovat Jyväskylän kaupungin perusopetuksen, Tilapalvelun ja kaavoituksen edustajat. 

Esitystä Saarenmaan koulun lakkauttamisesta valmistellaan sivistyslautakunnan käsittelyyn 19.2.2020. Koska kyse on palveluverkkopäätöksestä, asia etenee lautakunnan käsittelyn jälkeen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. 

Saarenmaan oppilaat ovat aloittaneet kevätlukukauden Savulahden päiväkotikoulussa

Saarenmaan koulun oppilaat siirtyivät Savulahden päiväkotikouluun 7.1.2020 alkaen. Päätöksen Saarenmaan toimintojen siirtämisestä Savulahden päiväkotikouluun kevätlukukaudeksi 2020 teki sivistyksen toimialajohtaja viime vuoden joulukuussa. 
Pikaisen toimintojen siirron perusteena oli Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 25.11.2019. työsuojelutarkastuksen jälkeen antama kehotus ryhtyä toimenpiteisiin työntekijöiden terveydelle haitallisesta sisäilmastosta aiheutuvan altistumisen estämiseksi. Huolen asiasta olivat tuoneet aiemmin esiin työsuojelu sekä ympäristöterveystarkastaja.

Lakkauttamisesitys on jatkoa aiemmille päätöksille

Valmisteilla oleva Saarenmaan koulun lakkautusesitys syksystä 2020 alkaen perustuu aiempiin päätöksiin, työsuojelun ja ympäristöviranomaisten antamiin lausuntoihin sekä kaupunginvaltuuston 25.11.2019 hyväksymään talousarvioon, johon on kirjattu: ”Saarenmaan koulun kouluyksikön toiminta päättyy syksystä 2020 alkaen kaupunginvaltuuston 13.5.2019 hyväksymien perusopetuksen palveluverkon kehittämisen periaatteiden mukaisesti. Asia tuodaan sivistyslautakunnan kautta valtuuston päätettäväksi alkuvuonna 2020.”

Saarenmaan koulun lakkauttamista on käsitelty jo aiemmin Jyväskylän kaupungin toimielimissä vuosina 2018 ja 2019. Sivistyslautakunnalle koulun lakkauttamista esitettiin jo 25.4.2018. Tuolloin lautakunta päätti, että tilannetta arvioidaan uudestaan vuoden 2018 loppuun mennessä, kun Saarenmaan koulurakennuksen ja väestökehityksen osalta on saatu lisätietoa.

Seuraavan kerran koulun lakkauttaminen on ollut sivistyslautakunnan käsiteltävänä 18.12.2018. Tuolloin lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Saarenmaan koulu lakkautetaan 1.8.2019 alkaen. Kaupunginhallitus kuitenkin päätti 14.1.2019, että Saarenmaan koulun jatkosta päätetään, kun perusopetuksen palveluverkkoselvitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa keväällä 2019. 

Perusopetuksen palveluverkkoprosessin kehittäminen ja palveluverkkosuunnitelma 2019 olivat sivistyslautakunnassa 26.3.2019 ja sen jälkeen kaupunginvaltuuston käsittelyssä 13.5.2019. Kaupunginvaltuusto päätti muun muassa, että perusopetuksen palveluverkkoa kehitetään palveluverkkosuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti sekä kaupunginvaltuuston 22.4.2014 hyväksymät pienten koulujen kriteerit kumottiin. 

Verkkokysely avoinna 22.1. saakka 

Kuntalaisille on avattu verkkokysely, johon on linkitetty asian aiemmat käsittelyvaiheet. Kyselyssä kysytään, onko asian valmisteluun liittyen vielä uusia näkökulmia, joita tulisi valmistelussa ottaa huomioon tai selvittää. Kyselyyn voi vastata 22.1.2020 saakka osoitteessa: https://bit.ly/2NmTSRT

Kutsu ja kyselylinkki on lähetetty myös perusopetuksen Wilman ja varhaiskasvatuksen Muksunetin kautta Saarenmaan alueen lasten huoltajille. 

Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
- perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahti, p. 014 266 4985, (asian valmistelu)
- suunnittelija Tanja Räty, p. 014 266 4241, (tilaisuuden järjestelyt)
 

Kaupunginosa: