Jyväskylässä A2-kielenä voi opiskella espanjan, saksan, ranskan tai venäjän kieltä. Kieliryhmän perustamiseen tarvitaan vähintään 12 oppilasta. Tieto A2-kieleen syntyvistä ryhmistä saadaan 29.2.2020 mennessä.

Lisätietoja: 
palvelupäällikkö Pia Bärlund, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, puh. 014 266 4889 

Jyväskylän kouluissa vapaaehtoisen vieraan kielen, A2-kielen, opiskelu aloitetaan 4. luokalta. Kolmasluokkalaiset valitsevat neljännellä luokalla alkavan A2-kielen 31.1.2020 mennessä. Perheet ovat saaneet Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin kielivalinnan tekemisestä. Oppilaat ovat päässeet syyslukukauden aikana tutustumaan kouluissa valittavana oleviin kieliin monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta. 

Kaksi tuntia viikossa espanjan, saksan, ranskan tai venäjän kieltä 

Jyväskylässä A2-kielenä voi opiskella espanjan, saksan, ranskan tai venäjän kieltä.  Kieltä opiskellaan 4.-9. -luokilla kaksi tuntia viikossa. Yläkoulussa valitun A2-kielen viikkotuntimäärä sisältyy valinnaisaineiden kuuden tunnin viikkotuntimäärään. A1-kielenä muuta kuin englantia opiskelevat, aloittavat A2-kielenä englannin. A2-kieli on vapaaehtoinen valittaessa, mutta pakollinen valittuna. Kieltä opiskellaan koko perusopetuksen ajan.  

Kieliryhmän perustamiseen tarvitaan vähintään 12 oppilasta. Jos kieliryhmä ei synny oppilaan omaan kouluun, on oppilaalla A2-kielivalinnan vuoksi mahdollisuus vaihtaa koulua. Tällöin mahdollisista koulumatkakustannuksista vastaavat huoltajat.  

Oppilaan aloittaman A2-kielen opiskelu saattaa vaikuttaa oppilaan yläkoulupaikkaan. Oppilaalle osoitetaan koulupaikka sellaisesta koulusta, jossa valitun kielen opiskelu voi jatkua. Tieto A2-kieleen syntyvistä ryhmistä saadaan helmikuun loppuun mennessä.