Jyväskylä on mukana valtakunnallisessa MindMe - koulu kuuluu kaikille –hankkeessa, jossa vahvistetaan tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä. Lisäksi edistetään lasten ja heidän lähiaikuistensa kuulluksi tulemista ja osallisuutta lasta ja nuorta koskevissa asioissa sekä kehittämisasiantuntijuuden hyödyntämistä kehittämistyössä ja vertaistukena nuorille.

MindMe - koulu kuuluu kaikille –hankkeessa Jyväskylän lisäksi ovat Hämeenlinna, Hankasalmi, Lempäälä ja Ylöjärvi. Jokaisella mukana olevalla kunnalla on yhteisten tavoitteiden lisäksi kuntakohtainen kehittämistavoite. Jyväskylässä keskitytään sijoitettujen lasten ja nuorten koulupolun kuvaamiseen, reittikartan laatimiseen. Kehittämistyössä hyödynnetään Sisukas-tukimallia. 

-Sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla ilmenee usein vaikeuksia sekä vuorovaikutussuhteissa, oppimisessa että koulunkäynnissä. MindMe - koulu kuuluu kaikille – hankkeen avulla kehitämme toimivaa palvelupolkua ammattilaisten käyttöön, sijoitettuja ja kouluakäymättömiä nuoria kuunnellen, kertoo oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino. 

Jyväskylässä sijoitettujen lasten koulunkäynnin palvelupolkua rakentaa monialainen kehittäjätiimi, jossa on edustus perusopetuksesta, sosiaalipalveluista, nuorisokodeilta, oppilashuollosta ja lasten- ja nuorisopsykiatrialta. Sijoitetuille ja kouluakäymättömille nuorille on järjestetty vertaisfoorumeja, joista kerätyt näkökulmat käydään kehittäjätiimissä läpi.  

Hanketta vetää valtakunnallinen lastensuojelujärjestö Pesäpuu ja yhteistyökumppaneina on Opetushallitus, Valteri-koulu ja valtakunnallinen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkosto. Hanke kestää 31.12.2020 saakka.  

Lisätietoja: 
oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino, perusopetuspalvelut, puh. 014 266 8453