Petäjäveden Kintaudella valtatie 23:n varrella sijaitsevan Vehkasuon lähteen vettä ei saa edelleenkään käyttää talousvetenä. Lähde asetettiin käyttökieltoon viime vuoden lokakuussa vedessä havaittujen värimuutosten ja koliformisten bakteerien vuoksi.

Lisätietoja:

- Petäjäveden kunnan kuntatekniikan insinööri Marko Riihimäki, p. 040 649 2676
- ympäristöterveystarkastaja Piia Kepanen, p. 014 266 2380

Lähderakenteille on teetetty kuntoarvio, jonka mukaisten korjausten aikataulusta ei ole vielä tässä vaiheessa tarkempaa tietoa. Jatkotoimenpiteistä neuvotellaan Petäjäveden kunnan, Keski-Suomen ELY-keskuksen sekä Kintauden vesiosuuskunnan kesken. Lähteen käyttökiellon poistamisesta tiedotetaan erikseen.

Ympäristöterveydenhuolto seuraa tilannetta ja tiedottaa asiasta lähteen ilmoitustaululla, Jyväskylän kaupungin internetsivuilla osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/terveys sekä Petäjäveden kunnan internetsivuilla osoitteessa https://www.petajavesi.fi.

Asiasanat: