Hakemukset lähetetään 7.2.2019 mennessä osoitteeseen nuva@jyvaskyla.fi.

Lisätietoja:        
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Atte Kunnari, p. 014 266 4240  
Nuorisovaltuuston tiedottaja Åsa-Sofia Viittanen, p. 014 266 7515  
Osallisuus ja yhdenvertaisuus koordinaattori Niina Ekstam, nuorisopalvelut, p. 014 266 4230   
Nuorisovaltuuston nettisivut

Jyväskylän nuorisovaltuusto myöntää 20.2.2020 pidettävässä Huippukokouksessa 17 000 euroa hankerahaa nuorten itse ideoimille ja toteutettaville tapahtumille, toiminnoille ja projekteille. Nuorisovaltuuston hankeraha on tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, nuorisotilojen, järjestöjen hankeryhmille ja nuorten omaehtoisille ryhmille.   

Hankerahaa haetaan nuorisovaltuuston nettisivuilta löytyvällä erillisellä lomakkeella. Verkkosivulta löytyvät myös tarkemmat ohjeet hakemisesta ja lomakkeen täyttämisestä. Valmis hakemus lähetetään 7.2. mennessä osoitteeseen nuva@jyvaskyla.fi. Hankerahaa hakevat tahot esittelevät hankkeensa Huippukokouksessa ennen päätösten tekoa.   

Rahoitusta voi hakea esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen tai harrastustoiminnan tukemiseen  

Nuorisovaltuuston hankerahalla nuoret ovat onnistuneet toteuttamaan omia ideoitaan jo kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2019 hankerahaa myönnettiin 20 hankkeelle, muun muassa bänditoiminnan soittimien hankkimiseen, Yksinäisyydestä yhteiseksi -tapahtuman, iltamien ja kuplafutisturnauksen järjestämiseen, 9. luokkalaisten hygieniapassikoulutukseen, järjestyksenvalvojakoulutukseen sekä välituntiviihtyvyyttä lisäävien pelien ja tarvikkeiden hankkimiseen.  
  
-Toivon koko nuorisovaltuuston puolesta, että nuoret uskaltavat rohkeasti tänäkin vuonna hakea hankerahaa uusiin ja monia hyödyttäviin hankkeisiin. Vaikka hakuprosessi saattaa vaikuttaa pelottavalta ja jopa ylitsepääsemättömän vaikealta, luotan vahvasti nuorien kykyyn ideoida ja toteuttaa luovia hankkeita ja tapahtumia tänäkin vuonna, kannustaa nuorisovaltuuston puheenjohtaja Atte Kunnari.   
  
Nuorisovaltuusto on 13–20 -vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava. Nuorisovaltuuston tehtävänä on parantaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä.