Kiinteistöjohtajan viran haettavaksi julistaminen
Tilapalvelun johtokunta päätti julistaa kiinteistöjohtajan viran haettavaksi. Tavoitteena on, että johtokunta valitsee kiinteistöjohtajan maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Virka täytetään tämän jälkeen mahdollisimman pian. 

Muutkin esityslistalla olleet asiat päätettiin päätösehdotusten mukaisesti.
Tilapalvelun johtokunnan 7.1.2020 kokouksen pöytäkirja.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kiinteistöjohtaja Petteri Kontro, p. 050 374 8533

Jyväskylän Tilapalvelu
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu