Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 7.1.2020 käsiteltiin muun muassa kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön tarkistamista.

Lisätietoja:

- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jyvaskyla.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jyvaskyla.fi

Toimintasääntö tarkistettiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi osaltaan kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön pykälät 1–4 ja 9–10 ja määräsi, että tarkistettu toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2020 alkaen.

Kaupungin määräyskokoelman ylin sääntö on hallintosääntö. Jyväskylän kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin määrätty. Kaupunginvaltuusto on tarkistanut hallintosääntöä 9.12.2019. Hallintosääntöön tehtiin tuolloin lähinnä laki- ja organisaatiomuutoksista johtuvia teknisiä korjauksia. Myös toimialojen nimiin tuli muutos ja kaupunkirakenteen toimialan nimeksi palautui kaupunkirakennepalvelut 1.1.2020 alkaen hallintosäännön voimaan tullessa.

Hallintosäännöstä seuraava alempi sääntö on toimintasääntö. Kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö on koottu niin, että se on yhteinen toimialan lautakunnille ja jaostoille. Eri lautakuntien ja jaostojen toimivaltaa koskevat delegoinnit on koottu omiin pykäliinsä. Luottamustoimielin päättää säännön oman hallintosäännössä määritellyn toimivaltansa osalta.

Toimivallaltaan kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö säilyy pääosin ennallaan. Muutokset toimintasäännössä johtuvat pääosin organisaatiomuutoksista, henkilöstön nimikemuutoksista ja lakimuutoksista. Myös toimialan nimimuutos on päivitetty toimintasääntöön.

Härkökujan katusuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Härkökujan vaiheen 2 katusuunnitelman. Lautakunta päätti myös, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Härkökuja on Eteläportintiestä erkaneva teollisuusalueen tonttikatu Etelä-Keljossa valtatien 9 länsipuolella Säynätsalontien ramppien kohdalla. Rakennetun kadun pituus on 230 metriä.

Katusuunnitelman mukaan katua jatketaan suorakulmaisesti 180 metriä etelään. Kadun leveys on 7,5 metriä. Kadun länsipuolelle rakennetaan 3,5 metriä leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Yhdistetty pyörätie liitetään jatkossa Eteläväylään, ja kaavassa on varauduttu väylän jatkamiseen myös etelään.

Suunnitelman mukaan rakentamisen kustannusarvio on noin 90 000 euroa. Vesihuollon rakentamisen kustannusarvio on noin 25 000 euroa. Kadun rakentaminen on vuoden 2020 investointiohjelmassa.

Poikkeamishakemus öljyntorjuntavaraston ja laiturin rakentamiseksi hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä poikkeamispäätöshakemuksen Keski-Suomen pelastuslaitoksen käyttöön tulevan öljyntorjuntavaraston ja sen toimintaan liittyvän laiturin rakentamiseksi Keljonlahden Harakkasaareen.

Poikkeamista haettiin rannan suunnittelutarpeesta sekä Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuksen vähimmäisetäisyydestä rantaviivaan ja rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta. Lupaa haettiin 500 kerrosalaneliömetrin laajuisen öljyntorjuntavaraston ja 100 neliömetrin laajuisen laiturin rakentamiseksi.

Alueella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava, joka on hyväksytty 10.11.2014. Yleiskaavassa alue on osoitettu merkinnällä ”tilaa vaativien työpaikkojen alue”.

Lautakunta käsitteli myös asemakaavahankkeita, jotka sijoittuvat Haukkalaan, Tikkakoskelle ja Halssilaan.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8916. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.