Valtakunnallinen Päivystysapunumero 116 117 otettiin käyttöön Keski-Suomen alueella maaliskuussa 2019. Soita maksuttomaan numeroon 116 117 aina ennen kuin harkitset lähtöä Keski-Suomen keskussairaalan päivystykseen oman terveysasemasi ollessa suljettu. Hätätilanteissa soita aina 112.

Päivystysavussa sinua auttavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka tekevät puhelimitse arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta. He ohjaavat sinut oikeaan hoitopaikkaan tai antavat ohjeita itsehoitoon. Voit jättää myös takaisinsoittopyynnön. Päivystysapu Keski-Suomi -palvelun järjestää Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Sama numero toimii koko Suomessa ja puhelu ohjautuu alueellisesti.

Päivystyksen puhelinneuvonnan varanumero muuttuu

Alueellisten ja liittymäkohtaisten ohjausongelmien vuoksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vanha päivystyksen puhelinneuvonnan numero 0100 84 884 on käytössä varanumerona vuoden 2019 loppuun asti. 1.1.2020 alkaen varanumero on 014 269 2200, johon voit soittaa siinä tapauksessa, että et saa yhteyttä Päivystysapu Keski-Suomeen 116 117.

Lisätietoja päivystykseen hakeutumisesta löytyy Keski-Suomen sairaanhoitopiirin nettisivuilta, Päivystystalo.fi-sivustolta ja Omaolo.fi -palvelusta, joista löytyy myös itsehoito-ohjeita.