Palvelupiste Hannikaisessa, os. Hannikaisenkatu 17, pidetään julkisesti nähtävänä 27.12.2019–27.1.2020 Kisakatu 13–15:n asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä tonttijakoehdotus. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan korttelin 57 tontteja 1–3 sekä katualuetta. Kaavaehdotuksesta löytyy lisätietoa osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla (Kantakaupungin alue).

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 27.1.2020 ennen kello 15.00.

Kaupunkirakennelautakunta

 

Kaupunginosa: