Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto on tehnyt 17.12.2019 § 65 päätöksen Metsähallituksen ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta (yhteislupa), joka koskee kalliokiven ottoa, louhintaa ja murskausta olemassa olevalla louhoksella Korpilahden Ylä-Muuratjärvellä Tasaisenkankaalla tilalla Valtion Metsämaa 179-893-1-1 (Vanamontie 62).

Päätöksen antopäivä on 27.12.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 27.01.2020.

Päätös on nähtävillä valitusaikana Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto

Kaupunginosa: