Päätöspäivä 17.12.2019
Päätösten antopäivä  27.12.2019


179-2019-1306 273 §
Poikkeamispäätös (MRL 171 §) 
Poikkeamishakemus hyväksytään ehdoilla
179-411-1-317
Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus)

179-2019-1370 274 §
Poikkeamispäätös (MRL 171 §) 
Poikkeamishakemus hyväksytään ehdoilla
179-4-9903-7
Rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan vaikuttavan tilan lisääminen

Muutoksenhaku

Päätökseen haetaan muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Kaupunkirakennelautakunta

Asiasanat: