Kaupunkirakennelautakunta on 17.12.2019 hyväksynyt Martinpolun ja Kokkotien risteysalueen asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon asemakaavan yhteydessä.

Asemakaavan muutos koskee 80. kaupunginosan korttelin 250 tontteja 4 ja 5 sekä katu- ja liikennealuetta. Sitova tonttijako on hyväksytty  asemakaavan yhteydessä.

Alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Jyväskylässä 20.12.2019
Kaupunkirakennelautakunta

Kaupunginosa: