Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan nimi muuttuu vuoden alussa Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiksi. Perusteena muutokselle on ymmärrettävämpi kansalaisviestintä.

Nimi lisää ymmärrystä toimialan palveluiden sisällöistä, laajuudesta sekä vastuista. Samalla nimi linkittyy myös tiiviimmin toimintaa ohjaavaan sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön. Lisäksi valtakunnallisesti on jo vuosia puhuttu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta eli sote-uudistuksesta. 

Viestinnässä on huomattu, että perusturva yhdistyy nimenä usein toimeentuloon ja siten hyvin suppeaan osaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Sosiaali- ja terveyspalveluiden nimi kattaa laajasti kunnan vastuulle kuuluvat vastuut ikääntyneiden palveluista toimeentuloon, lasten ja perheiden palveluihin sekä esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Kokonaisuuteen kuuluu laajasti myös terveyspalvelut, joiden järjestämisestä kaupunki vastaa Jyväskylän alueen lisäksi Uuraisten ja Hankasalmen asukkaille. 

Muutoksen myötä myös perusturvalautakunnan nimi muuttuu Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunnaksi. 

Jyte jää historiaan kansalaisviestinnästä

Nimenmuutoksen myötä kaupunki siirtyy tiiviimmin Jyväskylän kaupungin kattobrändin alle. Samalla luovutaan Jyte-lyhenteen käytöstä. 

Jyte on ollut lyhenne Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksesta, joka on Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten hallinnollinen sopimus terveyspalveluiden järjestämisestä. Sopimus säilyy taustalla ja Jyväskylä vastaa jatkossakin kaikkien sopimuskuntien terveyspalveluista. Kuntalaisille viestintää selkeytetään puhumalla Jyväskylän, Hankasalmen tai Uuraisten terveyspalveluista. Asiaa on käsitelty sopimuskuntien kanssa ja Jyte-nimestä luopuminen selkeyttää myös heidän viestintäänsä.

Jyte-nimestä on jo aiemmin luovuttu kaupungin verkkosivuilla. Myös rekrytoinnit on tehty Jyväskylän kaupungin nimellä sekä graafisella ilmeellä, sillä terveyspalveluiden työntekijöiden työnantajana on toiminut koko sopimuskauden ajan Jyväskylän kaupunki. 

Lisätietoja: Jyväskylän kaupungin perusturvan (eli jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluiden) toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302