Jyväskylän kaupungin kotihoidon sijaistilanne on haastava joulun ja vuodenvaihteen aikaan. Nyt alkaneelta vuodenvaihteen työvuorolistalta (16.12.2019-5.1.2020) sijaisia puuttuu jopa 10 %:sta kotihoidon työvuoroista. Kaupunki vetoaakin nyt omaisiin.

Kaupungin yhteystiedot omaisille sekä sijaisuuksista kiinnostuneille

Jos kotihoidon palveluita käyttävä omaisesi on joulunajan luonasi tai jos vierailet hänen luonaan siten, että kotihoidon käyntejä voidaan jättää väliin, ilmoita siitä mahdollisimman pian kotihoidon päivystyspuhelimeen numeroon 014 266 2491 tai 050 383 1724. Puhelin vastaa kaikkina päivinä klo 8–14.  

Jos olet sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut (vähintään lähihoitajan koulutus sekä voimassa olevat lääkeluvat) ja olet kiinnostunut tekemään sijaisuuksia kaupungilla, ota yhteyttä sijaisrekrytointiin 20.12., 23.12. tai 27.12. kello 8–16, p. 014 266 2223. Voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen: sanna.liljeroos(at)jyvaskyla.fi. 

Mikäli kotihoidon palveluiden piirissä oleva ikäihminen on joulun aikaan omaistensa luona tai omaiset vierailevat kotihoidon palveluiden piirissä olevan omaisensa luona siten, että yksittäisiä käyntejä voidaan jättää väliin, asiasta tulee ilmoittaa kotihoidon joulunajan päivystyspuhelimeen numeroon 014 266 2491 tai 050 383 1724. Puhelin vastaa kaikkina päivinä klo 8.00–14.00.  Näin kotihoidon käynnit kohdentuvat mahdollisimman tehokkaasti palvelua tarvitsevien asiakkaiden luokse.

Samalla kaupunki kannustaa kaikkia sijaisuuksista kiinnostuneita vähintään lähihoitajan pätevyyden sekä voimassa olevat lääkeluvat omaavia ammattilaisia ottamaan yhteyttä kaupungin sijaisrekrytointiin, mikäli heillä on halukkuutta tehdä sijaisuuksia kotihoidossa. Lyhytaikaisia sijaisuuksia voidaan sopia toivottuihin vuoroihin joulun ja vuodenvaihteen ajalle. Sijaisuuksista kiinnostuneet voivat soittaa vanhuspalveluiden rekrytointiin p. 014 266 2223. Numerosta vastataan 20.12., 23.12. ja 27.12. kello 8–16.  Sähköpostia voi laittaa osoitteella sanna.liljeroos(at)jyvaskyla.fi.

Kaupunki miettii laajasti keinoja vahvistaa kotihoitoa – hoito ja hoiva turvataan

Kaupunki on omassa toiminnassaan tehnyt laajasti toimenpiteitä kotihoidon palveluiden tukemiseksi. Kaupungin oma sijaisyksikkö sekä useiden muiden yksiköiden työntekijät on määrätty joulun ajaksi työskentelemään kotihoidossa. Terveyskeskussairaaloiden kanssa on sovittu, ettei ikäihmisiä kotiuteta joulun aikana kotiin, mikäli kotipalvelua ei voida varmistaa. Yksityisten palveluntuottajien kanssa neuvotellaan lyhytaikaisten palveluiden ostamisesta. Yli- ja lisätöiden ohjeistusta laaditaan vanhuspalveluiden henkilöstölle parhaillaan ja lomalla olevien työntekijöiden halukkuutta ylimääräisiin vuoroihin käydään läpi eri palveluissa. 

Vaikeasta tilanteesta huolimatta, Jyväskylän kaupunki takaa kaikkien kotipalvelun asukkaiden hoidon ja hoivan. Vanhuspalveluista ollaan yhteydessä kotihoidon asukkaisiin tai omaisiin, mikäli erityisjärjestelyitä joudutaan joulun ja vuodenvaihteen aikana tekemään.

Lisätietoja
vanhuspalveluiden palvelujohtajan sijainen Kirsi Santama
p. 014 266 3912
perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo
p. 050 442 2302