Ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen maa-aineslain 13 a §:n mukaisesta maa-ainesluvan siirtohakemuksesta. Hakemuksessa pyydetään Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessaan 22.3.2016 § 24 Destia Oy:lle myöntämän maa-ainesluvan siirtämistä Paanasen Sora ja Kaivu Oy:lle. Maa-aineslupa sijoittuu Korpilahdelle kiinteistöille Kaakonmäen kallioalue (179-430-67-0) ja Hakanen (179-430-8-108). Kaakonmäen kallioalue -niminen kiinteistö on siirtynyt kiinteistökaupalla Paanasen Sora ja Kaivu Oy:lle.

Päätöksen antopäivä on 19.12.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Valitusaika päättyy 20.01.2020.

Päätös on nähtävissä valitusaikana Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialalla, os. Hannikaisenkatu 17.
  
Petteri Ahonen
ympäristötarkastaja
 

Kaupunginosa: