Jyväskylän sivistyslautakunta hyväksyi tuntijaon muutoksen esityksen mukaisesti. Käyttötaloussuunnitelmatekstiin tehtiin yksimielisesti yksi muutos.

Kasvun ja oppimisen palvelujen käyttösuunnitelma hyväksyttiin muutetulla liitteellä

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun liitteen mukaisen kasvun ja oppimisen käyttösuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman vuodeksi 2020. Lautakunnan päätöksellä käyttösuunnitelmaliitteestä poistettiin kappale, jossa esitettiin henkilöstösäästökeinoina opettajien esimerkkiruokailusta luopumista ja uusien opettajien palvelussuhteen alkupäivän muuttamista.

Kaupungin 2020 talousarviossa kasvun ja oppimisen toimintatuotoiksi on arvioitu noin 11 miljoonaa euroa, mikä on noin 150 000 enemmän kuin kuluvana vuonna. Toimintamenoiksi on laskettu noin 238 miljoonaa euroa, eli menoihin on budjetoitu 11 miljoonaa euroa viime vuotta enemmän. Toimintakate on noin - 227 miljoonaa euroa. Valtuustossa hyväksytty talousarvio on kuitenkin pienempi kuin lautakunnan syyskuussa tekemä talousarvioesitys, joten käyttösuunnitelmassa ei ole voitu huomioida täysimääräisesti kaikkia lautakunnan syyskuussa esittämiä painotuksia.

Talousarviovalmistelun yhteydessä esitettyjä menolisäyksiä on kohdennettu käyttösuunnitelmassa 150 000 € nuorisopalvelujen resurssitarpeisiin, 260 000 € erityisen tuen kehittämissuunnitelman toimenpiteisiin ja 190 000 € koulunkäynninohjaajien henkilöstöresursseihin.

Talousarvioon kirjatusta kaupungin yhteisestä henkilöstösäästötavoitteesta 300 000 euroa on kohdennettu kasvun ja oppimisen palveluihin. Tästä 200 000 euroa on pystytty kompensoimaan määrärahamuutoksilla. Jäljelle jäävään 100 000 euron säätöön haetaan keinoja yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

Lautakunnan yksimielisellä päätöksellä käyttösuunnitelmasta poistettiin kappale: ”Henkilöstömenoista haetaan säästöjä esimerkiksi koulujen esimerkkiateriakäytänteitä muuttamalla. Vuonna 2018 erimerkkiaterioiden kustannukset perusopetuksessa olivat yhteensä noin 470 000 €. Tämän lisäksi esimerkiksi uusien opettajien palvelussuhteen aloittaminen elokuun 1. päivän sijasta koulutyön aloittamisen ajankohtaan mahdollistaa henkilöstömenojen säästöjä.”  

Lautakunta hyväksyi tuntijaon muutoksen, joka lisää musiikin ja valinnaisen kielen opetusta syksystä 2021 alkaen

Lautakunta hyväksyi perusopetuksen paikallisen tuntijaon muutoksen. Muutos tarkoittaa sitä, että syksystä 2021 alkaen kolmannella luokalla yksi kuvaamataidon tunti vaihdetaan musiikkiin. Muutoksen jälkeen 3. luokalla kuvaamataitoa on yksi vuosiviikkotunti ja musiikkia kaksi vuosiviikkotuntia.

Samalla muutettiin valinnaisaineiden tuntijakoa niin, että vuosiluokalle 9 lisätään yksi valinnaisainetunti oppilaille, jotka opiskelevat sekä A2- että B2 -oppimääriä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että A2-kielen valinneet oppilaat voivat valita yläkoulussa rinnalle myös B2-valinnaiskielen. Kahta valinnaisainekieltä opiskelevien oppilaiden vuosiviikkotuntimäärä on jatkossa 9. vuosiluokalla kokonaisuudessaan 31 tuntia ja muilla 30 tuntia. Myös tämä muutos näkyy käytännössä syksystä 2021 alkaen.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8942 . Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville perjantaina 27.12.2019 Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.


Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033