Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnassa kesän aikana alkanut ruuhka jatkuu edelleen. Lupahakemusten käsittelyajat ovat venyneet lisääntyneen työmäärän sekä rakennusvalvonnan resurssipulan takia. Rakentaminen on jatkunut vilkkaana, ja syyskuun loppuun mennessä hakemuksia on jätetty käsittelyyn enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä.

Lisätietoja: 

johtava rakennustarkastaja Raimo Ström, p.014 266 5204, raimo.strom[at]jyvaskyla.fi

Rakennusvalvonta toivoo asiakkailtaan kärsivällisyyttä ja myös malttia käsittelyvaiheessa olevia hakemuksia koskeviin kyselyihin. Näin saadaan henkilöstölle työrauha, mikä edistää hakemusten sujuvaa käsittelyä. Johtava rakennustarkastaja Raimo Ström arvioi lupahakemusten määrän tasaantuvan vuoden loppua kohden.

Rakennusvalvontaan ollaan rekrytoimassa useita henkilöitä muun muassa eläköitymisten vuoksi. Rekrytoinnin haasteena joidenkin avoinna olevien virkojen kohdalla on ollut sopivien ja osaavien henkilöiden löytäminen. Jyväskylä ei ole tämän ongelman kanssa yksin, vaan vastaavia ongelmia on muissakin kaupungeissa.

Alennusta omakotitalojen lupamaksusta 

Vuosittaisen työkuorman tasaamiseksi uusien omakoti- ja paritalojen rakennuslupien lupamaksuista myönnetään alennusta, jos hakemukset vaadittavine liitteineen jätetään käsittelyyn 1.11.2019– 31.1.2020. Alennusta saa 20 prosenttia taksan perus- ja kokonaispinta-alan mukaisesta hinnasta. 

Alennuksella houkutellaan oman kodin rakentajia hakemaan lupiaan vuoden hiljaisimpana aikana, jolloin lupahakemusten käsittely sujuu nopeammin, jotta he pääsisivät rakentamaan heti lumien ja roudan sulettua.

Vuodesta toiseen rakennus-, toimenpide-, purku- sekä maisematyölupahakemuksia jätetään rakennusvalvontaan eniten keväällä ja kesällä, mikä aiheuttaa hakemusten käsittelyaikojen venymistä.