Jyväskyläläiset pk-yritykset ovat hakeneet Jyväskylän kaupungin yrityspalveluseteliä yrityksensä myynnin, markkinoinnin, strategian ja johtamisen tai kansainvälistymisen tukemiseen syksyn 2019 yrityspalvelusetelikierroksella. Syksyn haussa yrityspalveluseteliä haki 150 yritystä ja se myönnettiin 38 yritykselle. Jopa 81 prosenttia hakemuksista kohdentui yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. 

Hakemukset kävi läpi elinkeinoyksikön asiantuntijaraati, joka pisteytti hakemukset ja arvioi ne keskenään käyttäen kriteereinä setelin tarvetta, yrityksen kasvupotentiaalia ja setelin käytön kohdentumista. Pisteytyksen perusteella kymmenelle parhaan hakemuksen tehneelle yritykselle myönnettiin yrityspalveluseteli suoraan. Vähimmäispistemäärän rajan ylittäneet (yli 50% maksimipisteistä) hakemukset osallistuivat arvontaan, jonka tuloksena valittiin loput yrityspalvelusetelin saajat.  

Yrityspalvelusetelihakemuksia tuli 150 kappaletta ja seteli myönnettiin 38 yritykselle. Myönnetyistä seteleistä 84% kohdentui myynnin ja markkinoinnin, 8% strategian ja johtamisen sekä 8% kansainvälistymisen kehittämiseen.

Kehityskohteina palvelujen konseptointi, markkinoinnin automaatio ja digitalisaatio

- Parhaiden hakemusten kehittämistarpeet kohdentuivat mm. palvelujen konseptointiin ja palvelumuotoiluun, brändin ja viestinnän kansainvälistämiseen, markkinoinnin automaatioon sekä myyntistrategian kehittämiseen. Lisäksi digitalisaation hyödyntäminen erityisesti myynnin ja markkinoinnin kehittämistoimenpiteissä näkyi entistä paremmin yritysten hakemuksissa, kertoo yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala.  

 Kaikille hakemuksen lähettäneille yrityksille ilmoitetaan setelin myöntämisestä. Myöntämispäätöksen yhteydessä yritykset saavat tarkemmat toimintaohjeet setelin käyttöönottamisesta. Yrityspalveluseteli on voimassa kuusi kuukautta myöntämishetkestä lähtien. Setelin saatuaan yritys valitsee kehittämistoiminnalleen palveluntuottajan sähköisestä palse.fi -palvelutuottaja-järjestelmästä. Hyväksyttyjä palveluntuottajia on palse.fi portaalissa mukana lähes 80. Lisäksi kartoitetaan palveluntuottajien kokemuksia yrityspalvelusetelistä, hakuprosessista sekä ideoita mahdollisiin uusiin yrityspalveluseteli kategorioihin.  

Yrityspalveluseteli on Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväskylän palvelu jyväskyläläisille kasvu- ja kehittämishaluisille yrityksille ja yrittäjille, joiden yritys tai toimipaikka sijaitsee Jyväskylän kaupungin alueella. Yrityspalvelusetelillä kannustetaan yrityksiä hyödyntämään erilaisia asiantuntijapalveluita ja kehittämään toimintaansa systemaattisesti. Syksyn 2019 yrityspalveluseteliä myönnetään yhteensä noin 150 000 euron arvosta. Yrityspalveluseteli on suuruudeltaan 5.000 euroa. Seteleissä on 20 %:n omavastuu.  

 Yrityspalveluseteli myönnetään seuraaville yrityksille:  

 TOP 10 parasta hakemusta tehneet yritykset (aakkosjärjestyksessä)

1. Aitio Finland Oy

2. Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä OY

3. Ceriffi Oy

4. Emäpitäjän anniskeluravintolat Oy

5. Hautauspalvelu eHautaus Oy

6. Music.Info Finland Oy

7. Myynti ja Mainos Reinikanen Oy

8. Sekvenssi

9. Sesonkia Oy

10.TNNet Oy

 

Arvotut setelin saajat (aakkosjärjestyksessä)    

1. Agmen Oy

2. Aveon Advisors Oy

3. Ceili Oy

4. Creovo Oy

5. Devecto Oy

6. Fibion Oy

7. Hyvinvoinnin suurlähettiläät Oy

8. Ikikiva Oy

9. Infomaatti Oy

10. Ividea Oy

11. KAK-Kuljetuspalvelu Oy

12. Kumura Oy

13. Lounas & Leivos Butik Oy

14. Moonstone Productions Oy

15. Muuntuva Oy

16. On-Time Research Solutions Oy

17. Pilpo Design

18. Rohje

19. Shareway

20. Silvasti Software Oy

21. Streamize

22. Suomen Saunarekka Oy

23. Taimi.Online Management Oy

24. Tasoitetalo Oy 

25. Tilitalo Aaltonen Oy

26. Uuni- ja tarvikemyynti Matti Sirkka Oy

27. Velvet Jyväskylä Oy

28. Zaibatsu Interactive Oy

 

Lisätiedot: 

Risto Kovala, yrityspalvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki, p. 050 365 0012, risto.kovala@jyvaskyla.fi  

Lisätietoa yrityspalvelusetelistä löydät verkkosivuilta: 

http://businessjyvaskyla.fi/palvelut/yrityspalveluseteli