Jyväskylän kaupungin kunnallistekniikan investointiohjelma etenee kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi tiistaina 17. joulukuuta.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on päättänyt osoittaa vuoden 2020 kunnallistekniikan investointeihin noin 22,6 miljoonaa euroa, joista maankäyttösopimustulojen osuus on noin 3 miljoonaa euroa. Investointiohjelmassa esitetään katupalveluille noin 19,7 miljoonaa euroa, viherpalveluille noin 2,3 miljoonaa euroa ja satamapalveluille noin 600 000 euroa.

Investoinnit katupalveluissa

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita kehitetään muun muassa keskustan pääliikenneväylillä. Yliopistonkadun saneeraus jatkuu Cygnaeuksenkadun ja Kilpisenkadun välisellä osuudella. Investointiohjelmassa on varauduttu myös Puistokadun saneerauksen käynnistämiseen. Keskusta-alueen lisäksi katutyöt jatkuvat Keljonkankaalla uuden yhtenäiskoulun läheisyydessä sekä Länsiväylällä sairaala Novan alueella. Uutta katuverkostoa toteutetaan uusille asuinalueille muun muassa Kauramäkeen, Kangasrinteelle, Savulahteen ja Norolaan.

Hippoksen alueen katujärjestelyissä on esitetty kevyen liikenteen alikulun toteuttamista Rautpohjankadun ja Keskussairaalantien liittymään. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuuden lisäksi vilkkaan liittymän toimivuutta. Kohteen toteuttaminen ei ole sidoksissa Hippos-hankkeen toteutumiseen. 

Killerin etäparkki tulee toimimaan suurten tapahtumien etäpysäköintipaikkana ja tapahtumapaikkana, jonne osa aiemmin Hippoksella järjestetyistä tapahtumista siirtyy tulevaisuudessa.

Investoinnit viherpalveluissa

Viherpalvelujen osalta investointiohjelmassa varaudutaan Lounaispuiston saneerauksen ensimmäiseen vaiheeseen sekä Nuutin ja Laamannin leikkipuistojen saneeraukseen. Kehä Vihreän toteutusta jatketaan opasteiden asennuksella ja Sepänaukion havupuupuiston kunnostuksella. Tourujoen kunnostuksesta laaditaan rakennussuunnitelmat vuoden 2020 aikana.

Rantaraitin jatkokehittämistä jatketaan yhdessä Liikuntapalveluiden kanssa ja investointiohjelmassa varaudutaan Mattilanniemeen sijoittuvan liikuntapuiston sekä Rauhanlahden kuntoilupisteen toteutukseen.

Investoinnit satamapalveluissa

Lutakon satamaan varaudutaan rakentamaan ravintolalaivalaituri. Muiden venepaikkojen osalta varaudutaan 1-2 vanhan laiturin uusimiseen.