Tilapalvelu-liikelaitoksen talousarvio 2020
Tilapalvelun johtokunta hyväksyi Tilapalvelu-liikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion, siihen liittyvän talonrakennusinvestointiohjelman sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-2024.

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan kokoukset 1.1.-30.6.2020
Tilapalvelun johtokunnan kokoukset pidetään 1.1.-30.6.2020 seuraavasti: 20.2., 31.3., 5.5. ja 9.6.2020. Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Muutkin esityslistalla olleet asiat päätettiin päätösehdotusten mukaisesti.
Tilapalvelun johtokunnan 10.12.2019 kokouksen pöytäkirja.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kiinteistöjohtaja Petteri Kontro, p. 050 374 8533

 

Jyväskylän Tilapalvelu
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu