Opetus ja -kulttuuriministeriö myönsi Jyväskylän kaupungille 194 000 euron avustuksen Keski-Suomen kuntien nuorten taide- ja kulttuuripalveluiden kehittämiseen. Avustus liittyy tänä vuonna uudistetun kuntien kulttuuritoimintalain mukaisiin alueellisiin kehittämistehtäviin.

Tavoitteena on edistää nuorille suunnattujen, ammattimaisesti toteutettujen kulttuuripalvelujen saavutettavuutta maakunnassa ja ennen kaikkea vahvistaa nuorten omaa osallisuutta kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeen aikana kehitetään uusia toimintamalleja ja levitetään jo olemassa olevia hyviä toimintatapoja kuntien intressit ja tarpeet huomioiden.

Hankkeelle perustetaan maakunnallinen yhteistyöverkosto

Hanke toteutetaan laajan yhteistyöverkoston voimin. Mukana ovat Keski-Suomen kuntien kulttuuri- ja nuorisotoimet, Jyväskylän yliopisto, Taiteen edistämiskeskus, Keski-Suomen liitto ja alueelliset taidetoimijat sekä ennen kaikkea keskisuomalaiset nuoret, jotka tulevat alusta alkaen olemaan mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Lähdemme liikkeelle kuntien edustajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeen käynnistämiseen liittyvistä asioista ja koordinaattorin rekrytoinnista. Innostus on suurta, sillä olemme tunnustelleet jo pitemmän aikaa laajempaa maakunnallista yhteistyötä kulttuurin saralla, Jyväskylän kaupungin kulttuuripäällikkö Mari Aholainen avaa hankkeen taustoja. Nuoret kuuluvat ja näkyvät hankkeessa taiteen ja kulttuurin kautta ja tavoitteena on, että heidän osallisuutensa yhteiskuntaan vahvistuu eri tavoin. Uudistuneen lain kautta tullut kehittämistehtävä on luottamuslause maakunnassa jo tehdylle työlle.  – Nuorten elämässä on jatkuvasti monenlaisia haasteita ja ongelmia ja näihin on mahdollista vaikuttaa myös taiteella ja kulttuurilla. Uunituore WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista valottaa juuri näitä keinoja, Aholainen toteaa.

Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan oppiaine tuo hankkeeseen tutkimuksen näkökulman.  – On erityisen tärkeää selvittää, millaisia eroja kuntien välillä on nuorten kulttuuriosallistumisen tavoissa ja mahdollisuuksissa. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että digitalisaatio on pienentänyt kaupungeissa ja maaseudulla asuvien nuorten välisiä eroja kulttuuriharrastusten aktiivisuudessa, sanoo professori Miikka Pyykkönen Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan laitokselta. – Toisaalta digitalisaatio on yksilöllistänyt nuorten kulttuurin harrastamista vähentäen esimerkiksi osallistumista julkisesti tuotettuihin kulttuuripalveluihin. Samalla yksilölliset, esimerkiksi kavereihin ja kotitaustaan liittyvät syyt ovat saattaneet jopa kasvaa. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa mittaristo, jonka avulla on mahdollista kehittää kulttuurista nuorisotyötä ja sen itsearviointia, Pyykkönen toteaa. 

Avustus on myönnetty kahdeksi vuodeksi ja hanke käynnistetään alkuvuodesta 2020.

Lisätietoja: 

kulttuuripäällikkö Mari Aholainen, Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, p. 014 266 4040, mari.aholainen(at)jyvaskyla.fi