Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan seuraava kokous on 12.12.2019.  Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat mm.

  • Perusturvan toimialan asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen
  • Perusturvan toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2020
  • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden perustason sekä päihdehuollon erityispalveluiden järjestämisvastuun siirtäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä Jyväskylän kaupungille

Kokouksessa perusturvalautakunta päättää eri palveluiden vuoden 2020 soveltamisohjeista ja myöntämisperusteista. Päätetään myös lastensuojelun ympärivuorokautisen perhekuntouksen, kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumispalveluiden, vammaisten hoitoavun ja henkilökohtaisen avun järjestämisestä sekä näiden palveluiden ostopalveluiden kilpailuttamisesta.  

Kokouksessa päätetään myös sosiaalityöntekijöiden virkojen perustamisesta lastensuojeluun, vammaispalveluihin ja perheiden ennaltaehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Esityslista 

Kokouksen jälkeen päätöksistä julkaistaan tiedote kaupungin verkkosivuilla.