Johtokunnan kokouksessa 3.12.2019 käsiteltiin muun muassa Kylän Kattauksen ruokastrategiaa.

Lisätietoja:

- johtokunnan puheenjohtaja Liisa Kuparinen, p. 044 373 7425, liisa.kuparinen[at]jyvaskyla.fi
- liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalo, p. 050 517 1829, tuija.sinisalo[at]jyvaskyla.fi

Vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin

Johtokunta päätti hyväksyä Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 sekä vahvistaa käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Ruokastrategia hyväksyttiin

Johtokunta päätti hyväksyä Kylän Kattauksen ruokastrategian. Liikelaitoksen tavoitteena on toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä yhtenä painopistealueena resurssiviisas ja eettinen toiminta. Kylän Kattaus tarjoaa maukkaita, ravitsemussuositusten mukaisia aterioita ja laadukasta ruokapalvelua. Näin huolehditaan asiakkaina olevien kuntalaisten hyvinvoinnista. Ravitsemusasiantuntemusta käytetään ohjaamaan asiakkaita terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon.

Kylän Kattauksen ruokastrategia täydentää vuonna 2018 tehtyjä strategisia linjauksia ja pohjautuu voimakkaasti Kylän Kattauksen arvoihin: luottamus, luovuus, arvostus ja vastuullisuus. Arvot on tehty yhdessä henkilöstön kanssa ja sidosryhmiä kuunnellen. Ruokastrategia koostuu neljästä painopistealueesta sisältäen toimintatapoja ja periaatteita mm. ruoan vastuullisuuden ja ravitsemuslaadun suhteen. Se on yhteenveto, johon on koottu viime vuosien aikana tehtyjä linjauksia ja periaatteita. Kylän Kattauksen ruokastrategia on tarkoitettu ohjaamaan ja kehittämään Kylän Kattauksen toimintaa, linjaamaan hankintoja ja päivittäistä toimintaa luomalla yhteisiä toimintatapoja.

Ruokastrategian mukaan ruokapalvelut toteutetaan kestävästi ja vastuullisesti. Ravitsemuksellisten seikkojen ja ympäristöasioiden huomioon ottamisen lisäksi elintarvike- ja tuotevalinnoissa kiinnitetään huomiota erityisesti kotimaisuusasteeseen.

Ruokapalveluissa noudatetaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan asettamia suosituksia. Ruoan ja palvelun laatu määritetään yhdessä asiakkaan kanssa ja sitä arvioidaan ja seurataan säännöllisesti. Ruokapalvelun hygieenisen laadun seuranta on jatkuvaa ja toteutuu päivittäin aistinvaraisesti arvioimalla sekä Kylän Kattauksen hyväksyttyä omavalvontasuunnitelmaa noudattaen. Käytössä on kuuden viikon ruokalistat, joissa huomioidaan sesongit, teema- ja juhlapäivät.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl_tweb.htm?+kirjaamo=713. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavana maanantaina osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm?+kirjaamo=713.