Lapset ovat osallistuneet aktiivisesti juhlan valmisteluun. Ohjelma sisältää koululaisten ja päiväkodin lasten yhteisiä musiikkiesityksiä ja kuvakokoelman yhteisistä oppimisen hetkistä. Oppilaskunnan puheenvuorossa kuullaan, millaista arki on uudessa Kangasvuoren päiväkotikoulussa.

Jyväskylän Kangasvuoren uusi päiväkotikoulu otettiin käyttöön elokuussa. Syksyn aikana päiväkotikoulussa on tehty paljon töitä lasten ryhmäytymisen edistämiseksi, yhteisten uusien toimintatapojen luomiseksi sekä yhtenäisen opinpolun rakentamiseksi. Päiväkotikoulun avajaisia vietetään tiistaina 10.12.2019. Avajaisjuhlan teemana on Meidän talo ja ystävyys.  

Päiväkotikoulussa kaikki tilat ovat yhteiskäytössä ja helposti muunneltavissa 

Kangasvuoren päiväkotikoulun monikäyttöiset ja helposti muunneltavat tilat tukevat varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman pedagogiikan ja varhaiskasvatuksen pienryhmätoiminnan ja parityöskentelyn toteutumista. Päiväkotikoulun pedagogiikka rakentuu saman katon alla olevalle laadukkaalle vuorovaikutukselle. Ruokasali, liikuntasali, kaikki opetus- ja henkilöstön tilat sekä piha-alue ovat yhteiskäytössä.  

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 05.00-22.30 tarjoten varhaiskasvatuspaikan 256 lapselle.  Alueen perhekerho ja –kahvila kokoontuvat päiväkotikoululla kerran viikossa.  Koulun puolella on noin 140 oppilasta. Oppilaat tulevat pääsääntöisesti päiväkotikoulun läheisyydestä, Pupuhuhdan mäeltä, Rasinrinteeltä ja Kangasvuoren alueelta. Lukuvuonna 2019-2020 opetusta annetaan vuosiluokilla 1-4. Ensimmäisen ja toisen luokan opetusryhmiä on kaksi, yksi kolmannen ja yksi neljännen luokan ryhmää, kaksi alueellista pienryhmää sekä valmistavan opetuksen ryhmä. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen Kangasvuoren päiväkotikoulu muuttuu 1.-3. luokkien kouluksi, jossa on kaksi rinnakkaista opetusryhmää kullakin vuosiluokalla.  Neljännelle luokalle mennään jatkossa Huhtasuon yhtenäiskouluun.  

Lisätietoja: 
päiväkodin johtaja Paula Valkama, puh. 014 266 3212 
rehtori Harri Martikainen, puh. 014 266 4501