Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaluonnos vuosille 2020–2024 on kommentoitavana.

Lisätietoja:

ympäristöterveyspäällikkö Hanna Yksjärvi, p. 014 266 2376, hanna.yksjarvi[at]jyvaskyla.fi

Mikäli haluat kertoa mielipiteesi kunnallisen eläinlääkintähuollon, elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun sekä tupakkavalvonnan osalta, vastaathan sähköiseen kyselyyn 8.12. mennessä. Suunnitelmaluonnos ja kysely löytyvät tästä linkistä.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on terveellisen ja turvallisen elinympäristön turvaaminen kuntalaisille. Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Luhanka, Multia, Muurame.

Kunnan valvontasuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, johon on koottu ympäristöterveydenhuollon valvonta yleisesti ja toimialakohtaisesti. Terveydensuojelu-, tupakka-, elintarvike- ja eläinlääkintähuoltolaeissa kuvataan kunnan valvontasuunnitelmalle asetetut vaatimukset. Näiden lakien mukaan kunnan on laadittava ja hyväksyttävä säännöllistä valvontaa koskeva ympäristöterveydenhuollon toimialoja koskeva valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelma hyväksytään ympäristöterveysjaostossa 18.12.

Valvonnan on oltava laadukasta ja riskiperusteista sekä terveyshaittoja ja -vaaroja ehkäisevää. Valvontasuunnitelmalla varmistetaan valvonnan kattavuus ympäristöterveydenhuollon eri toimialoilla.